Chứng minh rằng nếu tam giác(A"B"C") đồng dạng cùng với tam giác(ABC) theo tỉ số(k,) thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương xứng của nhị tam giác đó cũng bằng(k.)
Bạn đang xem: Bài 33 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh nhì tam giác(ABM)và(A"B"M")đồng dạng.

*

( ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số(k) (giả thiết)( Rightarrow widehatA = widehatA" ; , widehatB = widehatB" \ extVà ,, dfracA"B"A""B"" = dfracA"B"AB = dfracB"C"BC = dfracC"A"CA = k)Ta có:(dfracB"M"BM = dfracdfrac12B"C"dfrac12BC = dfracB"C"BC = k)( Rightarrow dfracB"M"BM = dfracA"B"AB)

Xét(ΔA"B"M") và(ΔABM) có( widehatB = widehatB" )(chứng minh trên)(dfracB"M"BM = dfracA"B"AB)(chứng minh trên)( Rightarrow ΔA"B"M" acksim ΔABM)(c.g.c)( Rightarrow dfracA"M"AM = dfracA"B"AB = k)(đpcm)

Nhận xét:

Tỉ số hai tuyến phố trung đường của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng thứ hai khác • Giải bài xích 32 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bên trên một cạnh của... • Giải bài xích 33 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chứng minh rằng nếu tam... • Giải bài xích 34 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Dựng tam...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ hai
• Giải bài bác 32 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 33 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 34 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Definition Là Gì, Definition Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12