Luyện tập bài bác §6. Phép trừ các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 33 trang 50 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Phân thức đối

Tổng quát, với phân thức (fracAB) ta có (fracAB + frac – AB = 0). Vị đó (frac – AB) là phân thức đối của (fracAB)và ngược lại (fracAB) là phân thức đối của (frac – AB).

Phân thức đối của phân thức (fracAB) được ký hiệu bởi (frac – AB).

2. Phép trừ

Phép trừ một phân thức đại số chính là phép cùng với phân thức đối của nó.

Quy tắc:

Muốn trừ phân thức (fracAB) mang lại phân thức (fracCD), ta cộng (fracAB) với phân thức đối của (fracCD) :

(fracAB – fracCD = fracAB + left( – fracCD ight)).

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

lostvulgaros.com reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1 của bài bác §6. Phép trừ những phân thức đại số trong chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 33 trang 50 sgk Toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:


a) $frac4xy – 510x^3y – frac6y^2 – 510x^3y$

b) $frac7x + 62x(x + 7) – frac3x + 62x^2 + 14x$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac4xy – 510x^3y – frac6y^2 – 510x^3y = frac4xy – 5 – (6y^2 – 5)10x^3y$

= $frac4xy – 5 – 6y^2 + 5 10x^3y = frac4xy – 6y^210x^3y$

= $frac2y(2x – 3y)10x^3y = frac2x – 3y5x^3$

b) $frac7x + 62x(x + 7) – frac3x + 62x^2 + 14x$


Thực hiện những phép tính:

a) $fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ – $frac2x(1 – x)9 – x^2$

b) $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ + $fracx + 31 – x^2$

Bài giải:

Ta có:

a) $MTC: (x – 3)(x + 3) = x^2 – 9$

$fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ – $frac2x(1 – x)9 – x^2$

= $fracx + 1x – 3$ – $frac1 – xx + 3$ + $frac2x(1 – x)x^2 – 9$

= $frac(x + 1)(x + 3)(x – 3)(x + 3)$ – $frac(1 – x)(x – 3)(x + 3)(x – 3)$ + $frac2x(1 – x)x^2 – 9$

= $frac(x + 1)(x + 3) – (1 – x)(x – 3) + 2x(1 – x)(x – 3)(x + 3)$

= $fracx^2 + 4x + 3 – (-x^2 + 4x – 3) + 2x – 2x^2(x – 3)(x + 3)$

= $fracx^2 + 4x + 3 + x^2 – 4x + 3 + 2x – 2x^2(x – 3)(x + 3)$

= $frac2x + 6(x – 3)(x + 3) = frac2(x + 3)(x – 3)(x + 3) = frac2x – 3$

b) $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ + $fracx + 31 – x^2$

= $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ – $fracx + 3x^2 – 1$

= $frac3x + 1(x – 1)^2$ – $frac1x + 1$ – $fracx + 3(x – 1)(x + 1)$

= $frac(3x + 1)(x + 1)(x – 1)^2(x + 1)$ – $frac(x – 1)^2(x – 1)^2(x + 1)$ – $frac(x + 3)(x – 1)(x – 1)^2(x + 1)$

= $frac(3x + 1)(x + 1) – (x – 1)^2 – (x + 3)(x – 1)(x – 1)^2(x + 1)$

= $frac3x^2 + 4x + 1 – x^2 + 2x – 1 – x^2 – 2x + 3(x – 1)^2(x + 1)$

= $fracx^2 + 4x + 3(x – 1)^2(x + 1)$ = $frac(x^2 + x) + (3x + 3)(x – 1)^2(x + 1)$

= $fracx(x + 1) + (3(x + 1)(x – 1)^2(x + 1)$ = $frac(x + 1)(x + 3)(x – 1)^2(x + 1)$ = $fracx + 3(x – 1)^2$

4. Giải bài bác 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Một công ty may nên sản xuất $10 000$ thành phầm trong $x$ ngày. Khi triển khai không phần đông đã làm xong sớm một ngày mà còn giúp thêm được $80$ sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua $x$:

– Số thành phầm phải phân phối trong một ngày theo kế hoach.

– Số sản phẩm thực tế đã thêm vào trong một ngày.

– Số thành phầm đã có tác dụng thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm đã làm cho thêm trong một ngày với $x = 25$.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Niêm Yết Là Gì ? Điều Kiện Trở Thành Công Ty Niêm Yết

Bài giải:

a) trình diễn qua $x$:

– Số thành phầm phải cấp dưỡng trong một ngày theo kế hoạch sẽ bởi tổng số thành phầm chia mang đến số ngày sản xuất: $frac1000x$ (sản phẩm)

– doanh nghiệp làm hoàn thành sớm một ngày mà còn giúp thêm được 80 thành phầm nên số thành phầm thực tế làm trong một ngày là:

$frac1000 + 80x – 1 = frac1080x – 1$ (sản phẩm)

– Số thành phầm làm thêm vào một ngày là:

$frac1080x – 1 – frac1000x$ (sản phẩm)

b) với $x = 25$ thì số sản phẩm đã làm thêm trong một ngày sẽ là:

$frac108025 – 1 – frac100025$

$ = frac108024 – frac100025 = 420 – 400 = 20$ (sản phẩm)

5. Giải bài bác 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 1

Đố. đến phân thức $frac2x + 1x^2 – 3$. Đố em kiếm được một phân thức mà lại khi đem phân thức đã mang lại trừ đi phân thức đề nghị tìm thì được một phân thức đối của phân thức vẫn cho.

Bài giải:

Gọi $Q$ là phân thức nên tìm, ta có:

$frac2x + 1x^2 – 3 – Q = -frac2x + 1x^2 – 3$

Suy ra:

$Q = frac2x + 1x^2 – 3 + frac2x + 1x^2 – 3 = frac4x + 2x^2 – 3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk toán 8 tập 1!