Giải những bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a)(dfrac15 - 6x3 > 5;)b)(dfrac8 - 11x4 c)(dfrac14(x - 1) d)(dfrac2 - x3
Bạn đang xem: Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

(a),,,, dfrac15 - 6x3 > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình gồm nghiệm là(x

*
(b),,,, dfrac8 - 11x4 -4)Vậy bất phương trình có nghiệm là(x > -4)

*
(c),,,, dfrac14(x - 1) Vậy bất phương trình gồm nghiệm là(x

*
(d),,,, dfrac2 - x3 Vậy bất phương trình gồm nghiệm là(x

*

Lưu ý: lúc nhân nhị vế của bất phương trình với thuộc số khác(0,) ta phải:- giữ nguyên chiều bất phương trình ví như số đó dương;- Đổi chiều bất phương trình nếu số kia âm.


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập (trang 48-49) khác • Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho bất phương... • Giải bài bác 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài bác 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người có số... • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài bác 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: trong một kì thi,... • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai lạc trong...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học tập 8
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài bác 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Salami Là Gì ? Cách Chế Biến Salami? Mua Salami Ở Đâu ? Cách Thưởng Thức Salami

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12