Biến thay đổi vế phải:((a + b)^3 - 3ab(a + b))(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 + b^3)

Vậy(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))

b)(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Biến thay đổi vế phải:((a - b)^3 + 3ab(a - b))(= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 - b^3)

Vậy(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Áp dụng: Với(ab = 6,, a + b = - 5,) ta được:(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))(= (-5)^3 - 3.6.(-5) )(= -5^3 + 3.6.5)(= -125 + 90 )(= -35)

Nhận xét:

Từ câu hỏi ta minh chứng được biểu thức:

(a^3 + b^3 = (a + b)^3 – 3ab(a + b))và(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a -b))
Bạn đang xem: Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 5: phần lớn hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) khác • Giải bài bác 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 hội chứng minh... • Giải bài bác 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Điền các đơn thức...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
• Giải bài bác 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Vô Lượng Trí Huệ Là Gì ? Tri Thức, Trí Tuệ Và Trí Huệ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12