Giải các phương trình:a)(dfrac1x - 2 + 3 = dfracx - 32 - x;)b)(2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27;)c)(dfracx + 1x - 1 + dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1;)d)(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3.)
Bạn đang xem: Bài 30 toán 8 tập 2

Hướng dẫn: phương pháp giải phương trình cất ẩn sinh hoạt mẫu:+ bước 1: tìm điều kiện xác minh của phương trình+ bước 2: Quy đồng mẫu mã hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ cách 3: Giải phương trình vừa thừa nhận được+ cách 4:Kết luận. Trong số giá trị của ẩn vừa tìm được ở cách 3, các giá trị vừa lòng điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình sẽ cho.

Bài giải

a) ĐKXĐ:(x e 2)(dfrac1x - 2 + 3 = dfracx - 32 - x)(Leftrightarrow dfrac1x - 2 + dfrac3(x - 2)x - 2 = dfrac-(x - 3)x - 2)(Leftrightarrow dfrac1 + 3x - 6x - 2 = dfrac-x + 3x - 2)(Leftrightarrow dfrac 3x - 5x - 2 = dfrac-x + 3x - 2)(Rightarrow 3x - 5 = -x + 3)(Leftrightarrow 3x + x = 3 + 5)(Leftrightarrow 4x = 8)(Leftrightarrow x = 2)(không thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy phương trình vô nghiệmb) ĐKXĐ:(x e -3)(2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27)(Leftrightarrow dfrac4xx + 3 + dfrac2x^2x + 3 = 2x - dfrac27)(Leftrightarrow dfrac4x + 2x^2x + 3 = dfrac14x7 - dfrac27)(Leftrightarrow dfrac4x + 2x^2x + 3 = dfrac14x - 27)(Leftrightarrow (4x + 2x^2).7 = (14x - 2)(x + 3))(Leftrightarrow 28x + 14x^2 = 14x^2 + 42x - 2x - 6)(Leftrightarrow 12x = 6)(Leftrightarrow x = dfrac12)(thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = dfrac12)c) ĐKXĐ:(x e pm 1)(dfracx + 1x - 1 + dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1)(Leftrightarrow dfrac(x + 1).(x + 1)(x - 1)(x + 1) + dfrac(x - 1)(x - 1)(x + 1)(x - 1) = dfrac4x^2 - 1)(Leftrightarrow dfrac(x + 1)^2x^2 - 1 + dfrac(x - 1)^2x^2 - 1 = dfrac4x^2 - 1)(Leftrightarrow dfrac(x + 1)^2 + (x - 1)^2x^2 - 1 = dfrac4x^2 - 1)(Rightarrow (x + 1)^2 + (x - 1)^2 = 4)(Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + x^2 - 2x + 1 = 4)(Leftrightarrow 2x^2 = 2)(Leftrightarrow x^2 = 1)(Leftrightarrow x = pm 1)(không vừa lòng ĐKXĐ)Vậy phương trình vô nghiệmd) ĐKXĐ:(x e -7; x e dfrac32)(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3)(Leftrightarrow (3x - 2)(2x - 3) = (6x + 1)(x + 7))(Leftrightarrow 6x^2 - 9x - 4x + 6 = 6x^2 + 42x + x + 7)(Leftrightarrow 56x = -1)(Leftrightarrow x = dfrac-156)(thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy nghiệm của phương trình là(x = dfrac-156)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu khác • Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài xích 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chúng ta Sơn giải phương... • Giải bài bác 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm các giá trị của a...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫu
• Giải bài xích 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 7 Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông