Tam giác (ABC) có độ dài các cạnh là (AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm). Tam giác (A"B"C") đồng dạng cùng với tam giác (ABC) và tất cả chu vi bởi (55 cm). 

Hãy tính độ dài những cạnh của (A"B"C") (làm tròn cho chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai).
Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 8 tập 2 trang 75

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

( Rightarrow Delta ABC ) đồng dạng ( Delta A"B"C"left( gt ight))

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

(dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C")(, = dfracAB + AC + BCA"B" + A"C" + B"C") ( = dfracC_ABCC_A"B"C")

hay (dfrac3A"B") = (dfrac7B"C") = (dfrac5A"C") = (dfracC_ABC55) = (dfrac3 + 7 + 555) = (dfrac1555) = (dfrac311)

(với (C_ABC) cùng (C_A"B"C") theo thứ tự là chu vi của nhị tam giác (ABC, A"B"C"))

( + ),,dfrac3A"B" = dfrac311)(; Rightarrow A"B" = dfrac3.113 = 11,cm) 

( + ),,dfrac7B"C" = dfrac311)(; Rightarrow B"C" = dfrac7.113 approx 25,67,cm)

( + ),,dfrac5A"C" = dfrac311)(; Rightarrow A"C" = dfrac5.113 approx 18,33,cm) 

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 317 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Định Nghĩa Semantics Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.