(dfrac1x - 2 + dfrac3left( x - 2 ight)x - 2 = - dfracx - 3x - 2)

Khử mẫu ta được: (1 + 3left( x - 2 ight) = - left( x - 3 ight))

(Leftrightarrow 1 + 3x - 6 = - x + 3)

(⇔ 3x + x = 3 + 6 - 1)

(⇔ 4x = 8)

(⇔ x = 2) (không vừa lòng ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 8 tập 2 trang 23


LG b.

 (2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27)

Phương pháp giải:

- Tìm điều kiện xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng phương pháp chuyển vế.

Lời giải đưa ra tiết:

(2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27)

ĐKXĐ: (x e - 3)

MTC= (7(x + 3))

Quy đồng chủng loại hai vế ta được:

(dfrac2x.7.left( x + 3 ight)7.left( x + 3 ight) - dfrac2.7.x^27.left( x + 3 ight) )(,= dfrac7.4.x7.left( x + 3 ight) + dfrac2left( x + 3 ight)7left( x + 3 ight))

Khử chủng loại ta được:

(14xleft( x + 3 ight) - 14x^2= 28x + 2left( x + 3 ight))

(Leftrightarrow 14x^2 + 42x - 14x^2= 28x + 2x + 6)

⇔ (42x - 30x = 6)

⇔(12x = 6)

⇔ (x = dfrac612)

(⇔ x= dfrac12) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x =dfrac12)


LG c.

(dfracx + 1x - 1 - dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1)

Phương pháp giải:

- Tìm điều kiện xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng cách chuyển vế.

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfracx + 1x - 1 - dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1)

ĐKXĐ:(x e pm 1)

MTC= (x^2 - 1)

Quy đồng chủng loại hai vế ta được:

(dfracleft( x + 1 ight).left( x + 1 ight)x^2 - 1 - dfracleft( x - 1 ight).left( x - 1 ight)x^2 - 1)(, = dfrac4x^2 - 1)

Khử chủng loại ta được: (left( x + 1 ight)^2 - left( x - 1 ight)^2 = 4)

( Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - left( x^2 - 2x + 1 ight) = 4)

(⇔x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4)

(⇔4x = 4)

( Leftrightarrow x = 4:4)

(⇔x = 1) (không thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG d.

(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3)

Phương pháp giải:

- Tìm điều kiện xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng phương pháp chuyển vế.

Lời giải chi tiết:

(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3)

ĐKXĐ:(x e - 7) với ( x e dfrac32)

MTC= ((x + 7)(2x-3))

Quy đồng chủng loại hai vế phương trình ta được:

(dfracleft( 3x - 2 ight)left( 2x - 3 ight)left( x + 7 ight)left( 2x - 3 ight) = dfracleft( 6x + 1 ight)left( x + 7 ight)left( x + 7 ight)left( 2x - 3 ight))

Khử mẫu mã ta được: (left( 3x - 2 ight)left( 2x - 3 ight) = left( 6x + 1 ight)left( x + 7 ight))

(⇔6x^2 - 9x - 4x + 6 )(= 6x^2 + 42x + x + 7)

( Leftrightarrow 6x^2 - 13x + 6 =6 x^2 + 43x + 7)

( Leftrightarrow 6x^2 - 13x - 6x^2 - 43x = 7 - 6)

(⇔ - 56x = 1)

(⇔x =dfrac - 156) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x = dfrac - 156) .

Xem thêm: Chúng Ta Có Thể Tạo Ra Vibranium Là Gì, Vibranium Là Gì

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 371 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.