Xét phương trình (x + 1 = 1 + x). Ta thấy những số đầy đủ là nghiệm của nó. Fan ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi (x). Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng định nghĩa: 

- Nghiệm của phương trình là cực hiếm của ẩn (x) vừa ý phương trình.

- Tập nghiệm của phương trình là tập hợp toàn bộ các nghiệm của phương trình đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kerosene Là Gì Định Nghĩa Của Kerosene Nghĩa Là Gì


Lời giải bỏ ra tiết

Vì phương trình (x + 1 = 1 + x) nghiệm đúng với mọi (x in mathbb R).

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là: (S = mathbb R.)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?