*
a)(ΔABC) và(ΔA"B"C") bao gồm đồng dạng cùng nhau không? vì chưng sao?b) Tính tỉ số chu vi của nhì tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 74 sgk toán 8 tập 2


Hướng dẫn:

Bước 1: Tính những tỉ số:(dfracABA"B";dfracACA"C")và(dfrac BCB"C")

Bước 2: So sánh những tỉ số.

- Nếu(dfracABA"B"=dfracACA"C"=dfracBCB"C")thì hai tam giác ABC và A"B"C" đồng dạng.

Bài giải:

a) Ta có:(dfracABA"B" = dfrac64 = dfrac32 \ dfracACA"C" = dfrac96 = dfrac32 \ dfracBCB"C" = dfrac128 = dfrac32 \ Rightarrow dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C" = dfrac32 \)(Rightarrow ΔABC acksim ΔA"B"C")(c - c - c)b) Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:(dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C" = dfracAB + AC + BCA"B" + A"C" + B"C" = dfracC_ABCC_A"B"C" = dfrac32)

Nhận xét:

Tỉ số chu vi tương xứng của nhì tam giác đồng dạng bởi tỉ số đồng dạng.

Xem thêm: Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố, Bài 11: Trang 44, 45, 46 Toán Lớp 6 Cánh Diều


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất khác • Giải bài xích 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hai tam... • Giải bài 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hai tam giác đồng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 5: Trường phù hợp đồng dạng thiết bị nhất
• Giải bài 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12