Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sinh hoạt I, cắt AC nghỉ ngơi K.. Bài bác 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1 – Đường mức độ vừa phải của tam giác của hình thang

28. Mang lại hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sinh sống I, giảm AC ngơi nghỉ K.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

a) minh chứng rằng AK = KC, BI = ID.

b) cho AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ nhiều năm EI, KF, IK.

*

*

a) vì chưng EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là con đường trung bình của hình thang ABCD.

Do đó: EF // AB // CD

 ∆ABC tất cả BF = FC với FK // AB

nên: AK = KCQuảng cáo

∆ABD có AE = ED cùng EI // AB

nên: BI = ID

b) Vi EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

nên EF = (fracAB+CD2) = (frac6+102) = 8

EI là con đường trung bình của ∆ABD nên EI = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)

KF là con đường trung bình của ∆ABC yêu cầu KF = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)

Lại gồm EF = EI + IK + KF

nên IK = EF – (EI + KF) = 8 – (3 + 3) = 2 (cm)


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 16 trang 13 sgk Toán 7 tập 1, Tính: (-2/3 + 3/7) 4/5 + (-1/3 + 4/7) 4/5.
Bài tiếp theoLý thuyết giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, Để cộng, trừ, nhân, chia những số thập phân ta viết
Danh sách bài bác tập
Bài 27 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, mang đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F, K theo đồ vật tự là trung điểm của...
Bài 26 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, Tính x, y bên trên hình 45, trong những số ấy AB // CD // EF // GH
Bài 25 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Call E, F, K theo đồ vật tự là...
Bài 24 trang 80 môn Toán 8 tập 1, nhì điểm A cùng B thuộc cùng một nửa phương diện phẳng có bờ là đường...
Bài 23 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, kiếm tìm x bên trên hình 44,
Bài 22 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, mang đến hình 43. Chứng tỏ rằng AI = IM.
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Vị trí sách Địa khu vực Tây phái mạnh Á
Khu vực tây nam Á - địa chỉ địa lí khoanh vùng Tây phái mạnh Á. Tây-nam Á nằm tại vị trí ngã ba...
Bài 1,2,3,4 trang 44 sinh học tập 8: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG trong CƠ THỂ
Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 44 sinh học lớp 8: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG vào CƠ THỂ. Câu 1. Máu...
Bài tập 12 trang 90 Tài liệu dạy dỗ & học tập Toán lớp 8 tập 2:Hình a, cho biết
Bài tập - chủ thể 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng - bài tập 12 trang 90 Tài liệu dạy dỗ –...
Vận dụng trang 102 SGK Lý 8, Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín đáo có đựng một ít nước. Nước nóng dần và...
Câu hỏi và bài bác tập tổng kết chương II: Nhiệt học tập - vận dụng trang 102 SGK đồ lí 8. Đun rét một ống...
Những chuyển biến về xóm hội nước ta (1897 – 1914) – Vùng nông thôn, thống trị địa chủ phong kiến đã đầu hàng,...

Xem thêm: Bài Tập Phương Pháp Quy Nạp Toán Học Nâng Cao, Bài Tập Phương Pháp Quy Nạp Toán Học


Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp cùng những chuyển biến về kinh tế tài chính xã hội nghỉ ngơi Việt Nam...