(ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k = dfrac35.)a) Tính tỉ số chu vi của nhị tam giác sẽ cho.b) cho biết hiệu chu vi của nhị tam giác là(40dm,) tính chu vi của mỗi tam giác.


Gợi ý:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:(dfrac a b =dfrac c d =dfrac e f =dfrac a+c+eb+d+f)

*

Kí hiệu(C_ABC) là chu vi tam giác(ABC.)a) (ΔA"B"C" acksim ΔABC)(giả thiết)(Rightarrow dfracA"B"AB = dfracB"C"BC = dfracC"A"CA = dfrac35)Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta được:(dfracA"B"AB = dfracB"C"BC = dfracC"A"CA = dfracA"B" + B"C" + C"A"AB + BC + CA = dfracC_A"B"C"C_ABC = dfrac35)Vậy tỉ số chu vi(ΔA"B"C") và(ΔABC) là(dfrac35)b) Ta có:(C_ABC - C_A"B"C" = 40dm) (giả thiết)Lại có:(dfracC_A"B"C"C_ABC = dfrac35) (chứng minh trên)(Rightarrow dfracC_A"B"C"3 = dfracC_ABC5)Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta được:(dfracC_A"B"C"3 = dfracC_ABC5 = dfracC_ABC - C_A"B"C"5 - 3 = dfrac402 = trăng tròn \ Rightarrow C_A"B"C" = đôi mươi . 3 = 60 ,, (dm); , C_ABC = 20.5 = 100 ,,(dm))

 

Nhận xét:

Nếu nhì tam giác đồng dạng thì tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng của hai tam giác đó.