- bước 1: Ta chuyển hai biểu thức đã cho về dạng lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

- cách 2: cố giá trị của (x) nhằm tính quý hiếm của biểu thức.

Lời giải bỏ ra tiết:

(,x^3 + 12x^2 + 48 mx + 64 )(= mx^3 + 3. mx^2.4 + 3.x.4^2 + 4^3 = left( x + 4 ight)^3)

Với (x = 6) ta có: (left( 6 + 4 ight)^3 = 10^3 = 1000.)


LG b.

(x^3 - 6x^2 + m12x - 8) tại (x = 22.)

Phương pháp giải:

- bước 1: Ta gửi hai biểu thức đã cho về dạng lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.

- bước 2: ráng giá trị của (x) nhằm tính giá trị của biểu thức.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Sgk Nâng Cao 12, Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao

Lời giải đưa ra tiết:

(,x^3 - 6 mx^2 + 12 mx - 8 )(= x^3 - 3. mx^2.2 + 3.x.2^2 - 2^3 = left( x - 2 ight)^3)

Với (x = 22) ta có: (left( 22 - 2 ight)^3 = 20^3 = 8000.)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.