Cho tứ giác(ABCD.) Gọi(E,, F,, K) theo máy tự là trung điểm của(AD,, BC,, AC.)a) So sánh những độ dài(EK) và(CD,, KF) và(AB)b) chứng tỏ rằng(EF leq dfracAB + CD 2.)
Bạn đang xem: Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

*

a) Ta có:(EA = ED) (giả thiết) (KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow EK)là con đường trung bình của(ΔACD )(Rightarrow EK = dfracCD2)+ tương tự ta có:( FC = FB)(giả thiết)( KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow FK)là đường trung bình của(ΔCAB)(Rightarrow KF = dfracAB2)b) Áp dụng đặc thù bất đẳng thức trong tam giác(EFK,) ta có:(EF leq EK + KF )hay(EF leq dfracCD2 + dfracAB2)Vậy(EF leq dfracAB + CD 2)


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập rèn luyện (trang 80) khác • Giải bài bác 26 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Tính(x, ,y) trên... • Giải bài bác 27 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 đến tứ giác(ABCD.)... • Giải bài xích 28 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 đến hình thang(ABCD...


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 9 Bài 2, Giải Tbđ Địa 9 Bài 2: Dân Số Và Gia Tăng Dân Số

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8