Vì sao hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABEF (h.141) lại sở hữu cùng diện tích? Suy ra giải pháp vẽ một hình chữ nhật bao gồm cùng diện tích với một hình bình hành mang lại trước.

-->