Giải bài 26 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC vẽ tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số
Bạn đang xem: Bài 26 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vẽ tam giác \(A"B"C"\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số đồng dạng là \(k = \dfrac{2}{3}\)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập (trang 72)


Toán 8: Khái niệm hai tam giác đồng dạng


Toán 8: Tam giác đồng dạng : Trường hợp đồng dạng thứ nhất


Toán 8: Trường hợp đồng dạng thứ hai, trường hợp đồng dạng thứ ba


Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)


Bài 6 + Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai, trường hợp đồng dạng thứ ba


Toán lớp 8: Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng


Toán 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 28,2K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,6K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 21,6K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,5K

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,9K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,4K

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,73K

Bài giải liên quan


Lý thuyết hai tam giác đồng dạng
Bài 23 trang 71 SGK Toán 8 tập 2
Bài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập 2
Bài 25 trang 72 SGK Toán 8 tập 2
Bài 26 trang 72 SGK Toán 8 tập 2
Bài 27 trang 72 SGK Toán 8 tập 2
Bài 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác
Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 8
Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng
Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 8

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Khái Niệm Game Online Là Gì ? Phân Loại Các Dạng Game, Lợi Ích Và Tác Hại

Từ khóa