Cách 1:- Dựng tam giác(ABC) bất kỳ. Trên cạnh(AB) ta đem điểm(B") sao cho(AB" = dfrac12AB)- Qua(B") dựng con đường thẳng(B"x // BC) và(B"x) cắt(AC) tại(C".) Tam giác(AB"C") là tam giác đề nghị dựng.

*
Cách 2:Ta còn có cách dựng đồ vật hai bằng cách vẽ đường thẳng(B"C" // BC) và nằm ngoài(ΔABC) với(dfracA"B"AB = dfrac12.)

*

Nhận xét:

Ngoài hai bí quyết vẽ trên ta rất có thể vẽ tam giác không tồn tại đỉnh bình thường với tam giác ABC, vừa lòng độ dài khớp ứng mỗi đoạn thẳng tam giác đóbằng(dfrac12) độ dài ba cạnh tam giác ABC.
Bạn đang xem: Bài 25 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 4: quan niệm hai tam giác đồng dạng khác • Giải bài 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trong nhì mệnh đề sau... • Giải bài 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ΔA"B"C" acksim... • Giải bài xích 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác(ABC.)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 4: tư tưởng hai tam giác đồng dạng
• Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Những Kiến Thức Cần Biết Về Ngành Thể Thao Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thể Thao Trong Tiếng Việt

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12