Bạn đang xem: Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng bình phương của một hiệu, kế tiếp thay lần lượt từng quý giá của (x) nhằm tính giá trị của biểu thức.


Lời giải đưa ra tiết

Ta có: (49x^2-70x + 25 )(= left( 7x ight)^2-2.7x.5 + 5^2 = left( 7x-5 ight)^2)

a) với (x = 5) ta có:

(left( 7.5-5 ight)^2 = left( 35-5 ight)^2 = 30^2 = 900)

b) cùng với (x = dfrac17) ta có:

(left( 7.dfrac17 - 5 ight)^2 = left( 1 - 5 ight)^2 = left( - 4 ight)^2 = 16)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Bài 8 - Please Wait

Cảm ơn các bạn đã áp dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.