(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số đồng dạng(k_1, ,ΔA""B""C"" acksim ΔABC) theo tỉ số đồng dạng(k_2.) Hỏi tam giác(A"B"C") đồng dạng cùng với tam giác(ABC) theo tỉ số nào?
Bạn đang xem: Bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Hướng dẫn:

Viết cặp cạnh tương ứng tỉ lệ ở hai tam giác đồng dạng rồi suy ra tỉ lệ giữa hai tam giác A"B"C" và tamgiác ABC

(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số(k_1)(Rightarrow k_1 = dfracA"B"A""B"")(ΔA""B""C"" acksim ΔABC)theo tỉ số(k_2)(Rightarrow k_2 = dfracA""B""AB)Theo tính chất(3) ta lại có:(ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số(k)(Rightarrow k = dfracA"B"AB = dfracA"B".A""B""AB.A""B"" = dfracA"B"A""B"".dfracA""B""AB = k_1.k_2)Vậy(k = k_1.k_2)

Nhận xét:

Từ việc trên ta đúc rút được kết luận sau:

Nếu(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số đồng dạng(k_1, ,ΔA""B""C"" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k_2) thì tam giác( ,ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k=k_1k_2)


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 4: tư tưởng hai tam giác đồng dạng khác • Giải bài xích 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trong nhì mệnh đề sau... • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ΔA"B"C" acksim... • Giải bài xích 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC.)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 4: khái niệm hai tam giác đồng dạng
• Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ống Stk Là Gì ? Báo Giá Ống Thép Stk Seah, Hòa Phát, Việt Đức

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12