Áp dụng quy tắc gửi vế: Chuyển những hạng tử chứa đổi mới sang vế trái và những hạng tử ko chứa biến sang vế phải.

Áp dụng luật lệ nhân với cùng 1 số

a)(1,2x (Leftrightarrow x (Leftrightarrow x Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S = {x in mathbb R| ,x

*
b)(3x + 4 > 2x + 3)(Leftrightarrow 3x - 2x > 3 - 4 )(Leftrightarrow x > -1)Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S = x in mathbb R )

*
Bạn đang xem: Bài 22 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Để dễ tưởng tượng về tập nghiệm của một bất phương trình, bạn ta thường trình diễn tập nghiệm bên trên trục số, với:
- Kí hiệu ngoặc > (hoặc <) bộc lộ có lấy cực hiếm tại điểm đó, kí hiêu ( hoặc ) biểu hiện không lấy cực hiếm tại điểm đó.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn khác • Giải bài bác 19 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài 20 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài bác 21 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lý giải sự tương... • Giải bài 22 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 23 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 24 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài xích 25 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài bác 26 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mẫu vẽ sau biểu... • Giải bài xích 27 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: khám nghiệm xem giá...


Xem thêm: Psi Là Gì ? Nguồn Gốc Đơn Vị Đo Áp Suất Psi Xuất Hiện Từ Khi Nào?

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8