Áp dụng quy tắc biến đổi dấu để các phân thức tất cả cùng chủng loại thức rồi làm tínhcộng phân thức:

a)(dfrac2x^2 - xx - 1 + dfracx + 11 - x + dfrac2 - x^2x - 1;)

b)(dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac2x - 2x^23 - x + dfrac5 - 4xx - 3;)
Bạn đang xem: Bài 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

(A = -(-A),) ví dụ((x - 2) = -<-(x - 2)> = -(2 - x) )

Bài giải

a)(dfrac2x^2 - xx - 1 + dfracx + 11 - x + dfrac2 - x^2x - 1)

(=dfrac2x^2 - xx - 1 + dfrac-(x + 1)x - 1 + dfrac2 - x^2x - 1)

(= dfrac(2x^2 - x) + <-(x + 1)> + (2 - x^2)x - 1 )

(= dfrac2x^2 - x - x - 1 + 2 - x^2x - 1 )

(= dfracx^2 - 2x + 1 x - 1 )

(= dfrac(x - 1)^2 x - 1 = x - 1)

b)(dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac2x - 2x^23 - x + dfrac5 - 4xx - 3)

(= dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac-(2x - 2x^2)x - 3 + dfrac5 - 4xx - 3)

(= dfrac(4 - x^2) + <-(2x - 2x^2)> + (5 - 4x)x - 3 )

(= dfrac4 - x^2 - 2x + 2x^2 + 5 - 4xx - 3 )

(= dfracx^2 - 6x + 9x - 3 )

(= dfrac(x - 3)^2x - 3 = x - 3)

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 5: Phép cộng các phân thức đại số khác • Giải bài 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Áp dụng phép tắc biến... • Giải bài bác 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Làm các phép tính... • Giải bài bác 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Một nhỏ mèo xua bắt...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phép cộng những phân thức đại số
• Giải bài 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 40 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1 9 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài 40 Trang 19

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12