Tính khoảng chừng cách(AB) thân hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng(C) là trung điểm của(OA,, D) là trung điểm của(OB) và(CD = 3cm.)

*
Bạn đang xem: Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn: áp dụng định nghĩa con đường trung bình.

Định nghĩa: Đường mức độ vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác

Bài giải

Ta có:(CO = CA) (giả thiết) (DO = DB)(giả thiết)(Rightarrow CD)là con đường trung bình của(ΔOAB)Mà(CD = dfracAB2)(Rightarrow AB = 2CD = 2.3 = 6cm)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang khác • Giải bài trăng tròn trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài bác 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính khoảng... • Giải bài xích 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình 43. Chứng minh... • Giải bài bác 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài xích 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhị điểm(A)... • Giải bài xích 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...


Xem thêm: Cách Phân Biệt Tiền Án Tiền Sự Là Gì ? Phân Biệt Tiền Án Và Tiền Sự?

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8