Cho hình thang(ABCD , ,(AB // CD).) hai tuyến đường chéo(AC) và(BD) cắt nhau tại(O.) Đường thẳng(a) qua(O) và song song với đáy của hình thang cắt những cạnh(AD, ,BC) theo đồ vật tự tại(E) và(F) (h.26).Chứng minh rằng(OE = OF)

*

Hình 26
Bạn đang xem: Bài 20 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý Ta - lét trong tam giác: ví như một mặt đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt cạnh sót lại thì nó định ra trên hai cạnh đó phần đa đoạn trực tiếp tỉ lệ.

(∆ADC)có(OE // DC) (giả thiết) nên(dfracOEDC = dfracAEAD ,,(1)) (hệ trái của định lí Ta-lét trong tam giác)(∆BDC)có(OF // DC) (giả thiết) nên(dfracOFDC = dfracBFBC ,,(2)) (hệ trái của định lí Ta-lét vào tam giác)Mà(AB // CD) (giả thiết)Nên(dfracAEAD = dfracBFBC) (theo câu b bài bác 19) ((3))Từ((1), ,(2),, (3)) suy ra(dfracOEDC = dfracOFDC) nên(OE = OF)


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 68) khác • Giải bài 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC)... • Giải bài bác 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hình thang(ABCD... • Giải bài 20 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến hình thang(ABCD... • Giải bài bác 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài bác 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Hình 27 mang đến biết...


Xem thêm: Giải Bài Tập Lý 9 Bài 4 - Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8