(eqalign và left( x + 2y ight)^2 = x^2 + 2.x.2y + (2y)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;,= m x^2 + 4xy + 4y^2 cr )

Do đó kết quả (x^2 + 2xy + 4y^2 = left( x + 2y ight)^2) là sai.

lostvulgaros.com




Bạn đang xem: Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com




Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kerosene Là Gì Định Nghĩa Của Kerosene Nghĩa Là Gì

Cảm ơn các bạn đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.