Cho hình thang(ABCD , (AB // CD).)Đường thẳng(a) tuy vậy song với(DC,) cắt những cạnh(AD) và(BC) theo lắp thêm tự tại(E) và(F.) chứng minh rằng:a)(dfracAEED = dfracBFFC;)b)(dfracAEAD = dfracBFBC;)c)(dfracDEDA = dfracCFCB.)


Hướng dẫn:

Kẻ AC cắt đường thẳng a.

Áp dụng định lý Ta - lét trong tam giác.

 

*

-->