Bài §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn, Chương IV – Bất phương trình số 1 một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài xích giải bài xích 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2


Lý thuyết

1. Nhị quy tắc biến hóa bất phương trình

♦ Quy tắc chuyển vế

Với các bất đẳng thức, ta có thể biến đổi:

(a + b

Giải những bất phương trình sau (dùng phép tắc nhân):

a) (2x 27.dfrac – 13) (⇔ x > -9)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (- 3x -9}).

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 2

Giải ham mê sự tương đương:

a) (x + 3 6)

Trả lời:

a) (x+3 left( – 4 ight).left( dfrac – 32 ight))

( Leftrightarrow – 3x > 6)

Vậy (2x 6)

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình (- 4x – 8 8:left( – 4 ight)⇔ x > -2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (-4x -8 -2}).

Biểu diễn trên trục số:

*

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình: (-0,2x-0,2>0,4x-2)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& – 0,2x – 0,2 > 0,4x – 2 cr& Leftrightarrow – 0,2x – 0,4x > – 2 + 0,2 cr& Leftrightarrow – 0,6x > – 1,8 cr& Leftrightarrow x và Leftrightarrow x Dưới đây là giải bài 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

lostvulgaros.com trình làng với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2 của bài bác §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn vào Chương IV – Bất phương trình hàng đầu một ẩn cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài bác 19 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc đưa vế):

a) (x – 5 > 3);

b) (x – 2x -4x + 2);

d) (8x + 2 3 Leftrightarrow x > 5 + 3 Leftrightarrow x > 8).

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > 8).

b) (x – 2x -4x + 2 )

(Leftrightarrow -3x + 4x > 2) ( Leftrightarrow x > 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > 2).

d) (8x + 2

2. Giải bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) (0,3x > 0,6); b) (-4x 4); d) (1,5x > -9).

Bài giải:

a) (0,3x > 0,6)

( Leftrightarrow dfrac103.0,3x > 0,6.dfrac103)(Leftrightarrow x > 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x> 2).

b) (-4x 12.left( – dfrac14 ight))(Leftrightarrow x > -3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -3).

c) (-x > 4)

( Leftrightarrow left( – x ight).left( – 1 ight) -9)

( Leftrightarrow dfrac32x > – 9) ( Leftrightarrow dfrac23.dfrac32x > – 9.dfrac23)( Leftrightarrow x > -6)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -6).

3. Giải bài 21 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải thích hợp sự tương tự sau:

a) (x – 3 > 1 Leftrightarrow x + 3 > 7);

b) (-x -6)

Bài giải:

a) Ta có (x – 3 > 1)

( Leftrightarrow x > 1 + 3) ( Leftrightarrow x > 4)

Ta gồm ( x + 3 > 7)

( Leftrightarrow x > 7 – 3) ( Leftrightarrow x > 4)

Hai bất phương trình (x – 3 > 1 ) và ( x + 3 > 7) bao gồm cùng tập nghiệm yêu cầu tương đương.

b) Nhân cả hai vế của bất phương trình (-x-6).

Vậy nhì bất phương trình ( – x – 6) tương đương.

4. Giải bài xích 22 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

a) (1,2x 2x + 3).

Bài giải:

a) (1,2x 2x + 3 )

( Leftrightarrow 3x – 2x > 3 -4 ) ( Leftrightarrow x > -1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (S = left x > – 1 ight\) với được biểu diễn trên trục số như sau:

*

5. Giải bài bác 23 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

a) (2x – 3 > 0); b) (3x + 4 0 Leftrightarrow 2x > 3 Leftrightarrow x > 3 over 2 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left x, ight\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

b) Ta có:

(eqalign& 3x + 4 và Leftrightarrow x & 4 – 3x le 0 Leftrightarrow – 3x le – 4 cr& Leftrightarrow left( – 1 over 3 ight).left( – 3x ight) ge left( – 4 ight).left( – 1 over 3 ight) cr& Leftrightarrow x ge 4 over 3 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left ,x geqslant dfrac43 ight\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

d) Ta có:

(eqalign& 5 – 2x ge 0 Leftrightarrow – 2x ge – 5 cr& Leftrightarrow left( – 1 over 2 ight).left( – 2x ight) le left( – 5 ight).left( – 1 over 2 ight) cr& Leftrightarrow x le 5 over 2 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left ,x leqslant dfrac52 ight\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

6. Giải bài xích 24 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình:

a) (2x – 1 > 5); b) (3x – 2 & 2x – 1 > 5 Leftrightarrow 2x > 5 + 1 cr& Leftrightarrow 2x > 6 Leftrightarrow x > 6:2 cr& Leftrightarrow x > 3 cr} )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > 3).

b) Ta có:

(eqalign& b),,3x – 2 và Leftrightarrow 3x & Leftrightarrow x & c),,2 – 5x le 17 Leftrightarrow – 5x le 17 – 2 cr& Leftrightarrow – 5x le 15 Leftrightarrow x ge 15:left( – 5 ight) cr& Leftrightarrow x ge – 3 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≥ -3)

d) Ta có:

(eqalign& d),,3 – 4x ge 19 Leftrightarrow – 4x ge 19 – 3 cr& Leftrightarrow – 4x ge 16 Leftrightarrow x le 16:left( – 4 ight) cr& Leftrightarrow x le – 4 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≤ -4)

7. Giải bài 25 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ( dfrac23x > -6); b) ( -dfrac56x 2); d) (5 – dfrac13x > 2).

Bài giải:

a) Ta có:

(eqalign& 2 over 3x > – 6 cr& Leftrightarrow 3 over 2.2 over 3x > 3 over 2.left( – 6 ight) cr& Leftrightarrow x > – 9 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > -9)

b) Ta có:

(eqalign& – 5 over 6x và Leftrightarrow left( – 6 over 5 ight).left( – 5 over 6 ight).x > 20.left( – 6 over 5 ight) cr& Leftrightarrow x > – 24 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > -24).

Xem thêm: Quả Cóc Tiếng Anh Là Gì ? Các Loại Trái Cóc Tiếng Anh Là Gì ?

c) Ta có:

(eqalign{& 3 – 1 over 4x > 2 cr& Leftrightarrow – 1 over 4x > 2 – 3 Leftrightarrow – 1 over 4x > – 1 cr& Leftrightarrow left( – 4 ight).left( – 1 over 4 ight).x và Leftrightarrow x & d),,5 – 1 over 3x > 2 cr& Leftrightarrow – 1 over 3x > 2 – 5 Leftrightarrow – 1 over 3x > – 3 cr& Leftrightarrow left( – 3 ight).left( – 1 over 3 ight).x và Leftrightarrow x

8. Giải bài 26 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể cha bất phương trình bao gồm cùng tập nghiệm)

*

Bài giải:

a) Hình a) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x le 12;,dfrac12x le 6;,x – 5 le 7)

b) Hình b) trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x ge 8;,x + 4 ge 12;, dfrac – 12x le – 4)

9. Giải bài xích 27 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Đố. Bình chọn xem quý hiếm (x = -2) gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) (x + 2x^2 – 3x^3 + 4x^4 – 5 0,003).

Bài giải:

a) (x + 2x^2 – 3x^3 + 4x^4 – 5 0,003)

(Leftrightarrow x

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài xích 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2!