Tóm tắt lý thuyết và giải bài xích 14, 15, 16,17, 18, 19 trang 43, Bài 20 trang 44 Toán 8 tập 1: Quy đồng chủng loại thức các phân thức – rèn luyện (Bài 4 chương 3).

Bạn đang xem: Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

1. Tìm mẫu mã thức chung

– Phân tích chủng loại thức của các phân thức đã mang đến thành nhân tử.

– mẫu mã thức chung yêu cầu tìm là 1 tích mà các nhân tử được lựa chọn như sau:

+ Nhân tử thông qua số của mẫu mã thức chung là tích những nhân tử thông qua số ở các mẫu thức của những phân thức sẽ học. (Nếu những nhân tử bằng số ở các mẫu thức là đa số số nguyên dương thì nhân tử thông qua số của chủng loại thức chung là BCNN của chúng)

+ Với mỗi cơ số của lũy thừa xuất hiện trong những mẫu thức ta chọn luỹ thừa với só nón cao nhất

2. Quy đồng mẫu thức

Muốn qui đồng chủng loại thức các phân thức ta rất có thể làm như sau:

– Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung

– search nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức.

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Đáp án bài bác tập quy đồng mẫu mã thức các phân thức – Toán 8 trang 43,44 SGK.

Bài 14.Quy đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Đáp án cùng giải bài 14:

a) MTC (mẫu thức chung) = 12x5y4

Nhân tử phụ: 12x5y4 : x5y3 = 12y

12 x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:

*

b) MTC = 12x4y5

Nhân tử phụ: 60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Bài 15. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

*

a) tìm MTC: 2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x -3)(x + 3)

MTC: 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Qui đồng:

*

b) search MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC: 3x((x – 4)2


Quảng cáo


Qui đồng:

*

Bài 16. Quy đồng chủng loại thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc thay đổi dấu so với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

*

a) tìm MTC: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng: 

*

b) tìm MTC: x+ 2

2x – 4 = 2(x – 2)

6 – 3x = 3(2 – x) = 3(x -2)

MTC = 6(x – 2)(x + 2)

Qui đồng:

*

Bài 17. Đố. Mang đến hai phân thức:

*
Khi quy đồng mẫu thức, các bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết chúng ta nào lựa chọn đúng?

Ta có:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = (x – 6)(x + 6)

⇒ MTC = x2(x – 6)(x + 6)

Nên các bạn Tuấn làm cho đúng.

Ta có:

*

⇒ MTC = x – 6, chúng ta Lan cũng lựa chọn đúng.

Bài luyện tập: bài 18,19,20 trang 43, 44 Toán 8 tập 1.

Xem thêm: Trụ Sở Đường Dây Đánh Bạc Có Phòng Làm Việc Của Cục C50 Là Gì

Bài 18 trang 43. Quy đồng mẫu thức nhì phân thức:


Quảng cáo


*

Giải: a) Ta có:

2x + 4 = 2(x + 2)

x2 – 4 = (x + 2)(x – 2)

MTC : 2(x+2)(x-2)

Nhân tử phụ của MT 2x + 4 là: x – 2

Nhân tử phụ của MT x2 – 4 là: 2

QĐ:

*

b) Ta có:

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2

3x + 6 = 3(x + 2)

MTC : 3(x+2)2

Nhân tử phụ của MT x2 + 4x + 4 là: 3

Nhân tử phụ của MT 3x + 6 là: x + 2

QĐ:

*

Bài 19 trang 43. Quy đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Đáp án: a) Ta có:

x2 – 2x = x(x – 2)

MTC: x(x + 2)(x – 2)

Nhân tử phụ của MT x + 2 là: 2(x – 2)

Nhân tử phụ của MT x2 – 2x là: x + 2

QĐ:

*

b) Ta có:

x2 + 1 tất cả mẫu là 1

MTC: x2 – 1

Nhân tử phụ của MT 1 là: x2 – 1

Nhân tử phụ của MT x2 – 1 là: 1

QĐ:

*

c)

Ta có:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

y2 – xy = y (y – x)= – y (x – y)

MTC: y (x – y)3

*

Bài 20 Toán 8. Cho nhì phân thức :

Không dùng bí quyết phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại thức nhị phân thức này với mẫu thức tầm thường là x3 + 5x2 – 4x – 20.