Với bài Thực hành - Vẽ biểu đồ và phân tích địa lý các ngành tởm tế, các em học viên sẽ phải phài chấm dứt phần bài tập vẽ biểu đồ thu nhập trung bình đầu người/tháng theo các vùng và giới thiệu nhận xét từ những số liệu đang được cho sẵn.

Bạn đang xem: Bài 19 thực hành địa 12


1. Bắt tắt lý thuyết

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK

3. Hỏi đáp bài xích 19 Địa lí 12


*

Dưới đó là một số gợi nhắc cho những em học sinh cách làm bài tập trang 80 SGK Địa lí 12:

Cho bảng số liệu(trang 80 SGK Địa lí 12):

Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng (Đơn vị: ngàn đồng)

Năm

Vùng

1999

2002

2004

Cả nước

295,0

356,1

484,4

Trung du miền núiBắc Bộ

Đông Bắc

210,0

268,8

379,9

Tây Bắc

197,0

265,7

Đồng bởi sông Hồng

280,3

353,1

488,2

Bắc Trung Bộ

212,4

235,4

317,1

Duyên Hải nam Trung Bộ

252,8

305,8

414,9

Tây Nguyên

344,7

244,0

390,2

Đông nam Bộ

527,8

619,7

833,0

Đồng bằng sông Cửu Long

342,1

371,3

471,1

1.Vẽ biểu đồ biểu lộ thu nhập trung bình đầu người/ mon giữa các vùng nước ta, năm 2004.

2.So sánh với nhận xét nút thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa những vùng qua các năm.

Hướng dẫn:

1.Vẽ biểu đồ các loại cột đơn năm 2004, mỗi vùng một cột.

Xem thêm: ✅ Sách Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao, Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao

2. đối chiếu và nhận xét:

Mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của các vùng gần như tăng thời kỳ 1999-2004 (Riêng Tây Nguyên tất cả sự dịch chuyển giảm vào tiến trình 1999 - 2002, 344,7 - 244,0 nghìn đồng).Đồng bởi sông Hồng:280,3 - 488,2 nghìn đồng (1999 - 2004)Bắc Trung Bộ:212,4 -317,1nghìn đồng (1999 - 2004)Duyên Hải phái nam Trung Bộ:252,8 -414,9nghìn đồng (1999 - 2004)Đông nam giới Bộ:527,8 -833,0nghìn đồng (1999 - 2004)Đồng bằng sông Cửu Long:342,1 -471,1nghìn đồng (1999 - 2004)Có sự chênh lệch giữa những vùng: Vùng thu nhập tối đa là Đông Nam bộ (833,0) cao vội hơn 3 lần vùng thấp tuyệt nhất là tây-bắc (265,7)Vùng có mức thu nhập bình quân/tháng cao hơn nữa mức bình quân cả nước: Đông Nam bộ (833,0nghìn đồng, 2004); Đồng bởi sông Hồng (488,2 nghìn đồng, 2004)Các vùng còn sót lại đều thấp rộng mức thu nhập trung bình của cả nước.Nguyên nhân:Do các vùng có sự chênh lệch về kinh tế tài chính và dân số.Đông nam bộ và Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi, năng động, trung trọng điểm kinh tế, thiết yếu trị, chiếm phần nhiều diện tích vùng tài chính trọng điểm, cơ cấu ngành tởm tế phải chăng nên thu nhập bình quân cao.