Giải những phương trình:a)(7 + 2x = 22 - 3x)b)(8x - 3 = 5x + 12)c)(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1)d)(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5)e)(7 - (2x + 4) = -(x + 4))f)((x - 1) - (2x - 1) = 9 - x)
Bạn đang xem: Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ bước 1: Chuyển các hạng tử đựng ẩn sang một vế, những hằng số sang vế còn lại

+ bước 2: Thu gọn với giải phương trình thừa nhận được.

Bài giải

a)(7 + 2x = 22 - 3x)(Leftrightarrow 2x + 3x = 22 - 7)(Leftrightarrow 5x = 15)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình tất cả nghiệm là(x = 3)b)(8x - 3 = 5x + 12)(Leftrightarrow 8x - 5x = 12 + 3)(Leftrightarrow 3x = 15)(Leftrightarrow x = 5)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = 5)c)(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1)(Leftrightarrow 5x - 12 = 24 + 2x)(Leftrightarrow 5x - 2x = 24 + 12)(Leftrightarrow 3x = 36)(Leftrightarrow x = 12)Vậy phương trình có nghiệm là(x = 12)d)(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5)(Leftrightarrow 6x - 19 = 3x + 5)(Leftrightarrow 6x - 3x = 5 + 19)(Leftrightarrow 3x = 24)(Leftrightarrow x = 8)Vậy phương trình tất cả nghiệm là(x = 8)e)(7 - (2x + 4) = -(x + 4))(Leftrightarrow 7 - 2x - 4 = -x - 4)(Leftrightarrow 3 - 2x = -x - 4)(Leftrightarrow -2x + x = -4 - 3)(Leftrightarrow -x = -7)(Leftrightarrow x = 7)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = 7)f)((x - 1) - (2x - 1) = 9 - x)(Leftrightarrow x - 1 - 2x + 1 = 9 - x)(Leftrightarrow -x = 9 - x)(Leftrightarrow -x + x = 9)(​Leftrightarrow 0 = 9)(vô lí)Vậy phương trình vô nghiệm


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác • Giải bài bác 10 trang 12 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm nơi sai với sửa... • Giải bài 11 trang 13 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 12 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 13 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 các bạn Hòa giải phương... • Giải bài 14 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số như thế nào trong ba... • Giải bài 15 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xe lắp thêm khởi hành... • Giải bài xích 16 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Viết phương trình biểu... • Giải bài 17 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 18 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học tập 8


Xem thêm: Thay Đổi Các Thông Số: Po2 Là Gì ? Paco2 Là Gì Các Chỉ Số Pao2 Là Gì

bài xích trước bài sau