(eqalign{ và a),,,S = m x ) 

Biểu diễn các tập nghiệm trên trục số: 

*

lostvulgaros.com
Bạn đang xem: Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Giải Vnen Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 3 Toán Số Học 6 Tập 2: Bài 154

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.