Viết những số thập phân tiếp sau đây dưới dạng phân số thập phân cùng dưới dạng cần sử dụng kí hiệu %: 6,3 = …; 0,34 = …


Đổi ra mét (viết tác dụng dưới dạng phân số thập phân rồi bên dưới dạng số thập phân).

Bạn đang xem: Bài 13 hỗn số số thập phân phần trăm

3dm , 85cm , 52mm.


Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong những câu dưới đây :

Để đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận thịnh hành giáo dục THCS, xã rạng đông đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu:

- kêu gọi số trẻ em 6 tuổi đến lớp lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có tối thiểu tám mươi hai tỷ lệ số trẻ ở giới hạn tuổi 11 - 14 xuất sắc nghiệp Tiểu học tập ;

- huy động chín mươi sáu phầntrăm học sinh xuất sắc nghiệp đái học hàng năm vào lớp 6 thcs phổ thông và thcs bổ túc;

- bảo đảm tỉ lệ học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học cơ sở hàng năm tự chín mươi tư phần trăm trở lên.


Xem lời giải


bài xích 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Khi cộng hai hỗn số ( displaystyle 31 over 5;22 over 3)bạn Cường làm như sau:

( displaystyle 31 over 5 + 22 over 3 = 16 over 5 + 8 over 3 )(displaystyle = 48 over 15 + 40 over 15 = 88 over 15 = 513 over 15)

a) bạn Cường đã triển khai cộng nhì hỗn số như thế nào?

b)Có biện pháp nào tính cấp tốc hơn không?


Xem lời giải


bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

( displaystyle A = 82 over 7 - left( 34 over 9 + 42 over 7 ight))

( displaystyle B = left( 102 over 9 + 23 over 5 ight) - 62 over 9)


Xem lời giải


bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Thực hiện tại phép nhân hoặc phép phân chia hai láo số bằng cách viết láo lếu số dưới dạng phân số:

a) ( displaystyle 51 over 2.33 over 4) b) ( displaystyle 61 over 3:42 over 9)


Xem lời giải


bài xích 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bạn Hoàng chiếu lệ nhân ( displaystyle 43 over 7.2)như sau:

( displaystyle 43 over 7.2 = 31 over 7.2 = 31 over 7.2 over 1 = 62 over 7 = 86 over 7).

Có biện pháp nào tính nhanh hơn không? nếu như có, hãy lý giải cách làm đó.


Xem lời giải


bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

a) lúc chia một trong những cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74;

102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Xem thêm: " So That Là Gì? Cấu Trúc “So That” Trong Tiếng Anh Sử Dụng Ra Sao?

Hãy lý giải tại sao lại làm như vậy?

b) Hãy mày mò cách làm tựa như khi chia một trong những cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.


Xem lời giải


bài xích 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các phân số sau bên dưới dạng số thập phân và cần sử dụng kí hiệu %:

(displaystyle 7 over 25,19 over 4,26 over 65)


Xem lời giải


bài bác 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các xác suất sau dưới dạng số thập phân:

7%, 45%, 216%


Xem lời giải


bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thành các phép tính sau:

( displaystyle 7 over 9 + 5 over 12 - 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5. ldots over 36 - 3. ldots over 36)( displaystyle = 28 + ldots - ldots over 36 )

( displaystyle = 16 over 36 = ldots over ldots )


Xem lời giải


bài xích 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) ( displaystyle 1 over 3 + 3 over 8 - 7 over 12)

b) ( displaystyle - 3 over 14 + 5 over 8 - 1 over 2)

c) ( displaystyle 1 over 4 - 2 over 3 - 11 over 18)

d) ( displaystyle 1 over 4 + 5 over 12 - 1 over 13 - 7 over 8)


Xem lời giải


bài xích 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thiện các phép tính sau:

a) Tính tổng: ( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9)

Cách 1:

( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9 = ldots over 4 + ldots over 9 )(displaystyle = 63 over 36 + ldots over 36 = ldots over 36 = ldots )

Cách 2:

( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9 = 1 ldots over 36 + 3 ldots over 36 )(displaystyle = 4 ldots over 36 = 5 ldots over 36)

b) Tính hiệu: ( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10)

Cách 1:

( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10 = 23 over 6 - ldots over ldots = ... over 30 - ... over 30 )( displaystyle = 58 over 30 = ldots )

Cách 2:

( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10 = 325 over 30 - 127 over 30 )( displaystyle = 255 over 30 - 1 ldots over 30 )

( displaystyle = ldots ... over ... = 1 ldots over 15)


Xem lời giải


bài bác 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Tính bằng hai cách:

a) ( displaystyle 24 over 9 + 11 over 6)

b) ( displaystyle 71 over 8 - 53 over 4)

c) ( displaystyle 4 - 26 over 7)


Xem lời giải


bài bác 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Áp dụng đặc thù các phép tính và quy tắc vết ngoặc để tính giá bán trị các biểu thức sau:

(A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))

(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9)

(C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28)

(E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))


Xem lời giải


bài bác 111 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

( displaystyle 3 over 7,61 over 3, - 1 over 12,0,31)


Xem lời giải


bài bác 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Hãy kiểm tra những phép cộng dưới đây rồi sử dụng công dụng của các phép cùng này nhằm điền số tương thích vào ô trống nhưng mà không nên tính toán:

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; và I"m not sure about the universe.”


bài học kinh nghiệm liên quan
Bạn sẽ học lớp?
Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1