Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 90 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1 . A) 12 . 3;

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 91 Toán 6 Tập 1. đến a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

Xem chi tiết


bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

Bạn đang xem: Bài 11 nhân hai số nguyên cùng dấu

Xem giải thuật


bài bác 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. đến a là một trong những nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm xuất xắc số nguyên dương trường hợp biết:

Xem lời giải


bài bác 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn trụ vẽ trên mặt đất (h.52),

Xem giải thuật


bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;b) (-17) . 5 cùng với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Xem giải mã


bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Quý giá của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số làm sao trong tứ đáp số A, B, C, D dưới đây...

Xem lời giải


bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Điền những dấu “+”, “-“ phù hợp vào ô trống:

Xem giải mã


bài bác 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)^2.

Xem giải mã


bài bác 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống đến đúng:

Xem lời giải


bài bác 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Hiểu được 32 = 9. Gồm còn số nguyên như thế nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Xem giải thuật


bài bác 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến x ∈ Z, so sánh: (-5) . X cùng với 0.

Xem giải thuật


bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy vi tính bỏ túi.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 26 Vật Lí 9: Ứng Dụng Của Nam Châm

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.