Giải bài bác tập trang 31, 32 bài xích 11 bài tập áp dụng định nguyên tắc Ôm và công thức tính năng lượng điện trở của dây dẫn Sách bài bác tập (SBT) đồ gia dụng lý 9. Câu 11.1: Hai bóng đèn khi sáng thông thường có điện trở là R1=7,5Ω với R2=4,5Ω...

Bạn đang xem: Bài 11.1 sbt vật lý 9


Bài 11.1 trang 31 Sách bài bác tập (SBT) đồ gia dụng lý 9

Hai đèn điện khi sáng thông thường có năng lượng điện trở là R1=7,5Ω với R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều phải có cường độ định nút là I=0,8A. Nhì đèn này được mắc thông suốt với nhau với với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện cố kỉnh U=12V.

a. Tính R3 để nhị đèn sáng sủa bình thường.

b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom bao gồm điện trở suất 1,10.10-6Ω.m với chiều nhiều năm là 0,8m. Tính máu diện của dây Nicrom này.

Trả lời:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

(R_t md = U over I = 12 over 0,8 = 15Omega )

Để đèn sáng bình thường thì R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) máu diện của dây nicrom là:

(S = ho l over R = 1,1.10^ - 6.0,8 over 3 = 0,29.10^ - 6m^2 = 0,29mm^2)

Bài 11.2 trang 31 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lý 9

Hai láng đèn gồm cùng hiệu điện nỗ lực định nút là U1=6V, lúc sáng bình thường có điện trở tương xứng là R1=8Ω và R2=12Ω. Cần mắc hai bóng đèn này cùng với một biến hóa trở vào hiệu điện gắng U=9V để hai đèn sáng sủa bình thường.

a. Vẽ sơ thứ của mạch điện trên cùng tính năng lượng điện trở của vươn lên là trở lúc đó.

b. Trở nên trở được quấn bằng dây kim loại tổng hợp nikêlin bao gồm điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, máu diện tròn, chiều lâu năm 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, hiểu được hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép đặt vào nhị đầu của đổi thay trở là 30V và khi đó dòng năng lượng điện chạy qua trở nên trở tất cả cường độ là 2A.

Trả lời:

Sơ thiết bị mạch điện như hình dưới đây:

*

- Cường độ chiếc điện qua đèn 1 là:

 (I_1 = U_1 over R_1 = 6 over 8 = 0,75 mA)

- Cường độ mẫu điện qua đèn 2 là:

 (I_2 = U_2 over R_2 = 6 over 12 = 0,5 mA)

Cường độ loại điện qua mạch chủ yếu là: I = I1 + I2 = 1,25A

-Điện trở của biến trở là : (R_b = U - U_1 over I = 9 - 6 over 1,25 = 2,4Omega)

b) Điện trở lớn nhất của đổi mới trở là: (R_max = U_max over I_max = 30 over 2 = 15Omega)

Tiết diện của dây là:

 (S = ho l over R = 0,4.10^ - 6.2 over 15 = 0,053.10^ - 6m^2 = 0,053mm^2)

Vì dây dẫn gồm tiết diện tròn đề xuất (S = pi d^2 over 4)

(Rightarrow d = 2sqrt S over pi = 2sqrt 0,053 over 3,14 = 0,26mm)

 

 

Bài 11.3 trang 31 Sách bài tập (SBT) thứ lý 9

Hai bóng đèn tất cả hiệu điện vậy định mức thứu tự là U1=6V, U2=3V và khi sáng thông thường có năng lượng điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω.Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V nhằm hai đèn sáng bình thường.

a. Vẽ sơ thiết bị của mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở của đổi mới trở lúc đó.

c. Vươn lên là trở này còn có điện trở lớn nhất là 25Ω, được quấn bởi dây Nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m. Máu diện 0,2mm2. Tính chiều nhiều năm của dây Nicrom này.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Bài 6 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

Trả lời: 

a) Sơ đồ dùng mạch điện như hình dưới đây:

*

b) Cường độ chiếc điện chạy qua Đ1 là:

 (I_1 = U_1 over R_1 = 6 over 5 = 1,2 mA)

Cường độ mẫu điện chạy qua biến đổi trở là:

Ib = I1 – I2 = 0,2A

Điện trở:

(R_b = U_2 over I_b = 15Omega)

c) Chiều nhiều năm của dây nicrom dùng làm quấn phát triển thành trở là:

 (l = R mS over ho = 25.0,2.10^ - 6 over 1,1.10^ - 6 = 4.545m)

Bài 11.4 trang 32 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lý 9

Một đèn điện sáng bình thường với hiệu điện ráng định nút là UĐ=6V và lúc đó dòng điện chạy qua đèn bao gồm cường độ là IĐ=0,75A. Mắc bóng đèn này cùng với một biến trở tất cả điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện cố kỉnh U=12V.

*

a. Phải điều chỉnh biến trở gồm điện trở là từng nào để đèn sáng thông thường nếu mắc trơn đèn thông suốt với năng lượng điện trở vào hiệu điện cố gắng U đã cho trên đây?

b. Nếu mắc đèn và đổi thay trở vào hiệu điện vắt U đã mang lại theo sơ vật dụng hình 11.1 thì phần điện trở R1 của trở thành trở là bao nhiêu để đèn sáng sủa bình thường?

Trả lời:

a) Điện trở của đổi mới trở là:

 (R_b = U - U_D over I_D = 12 - 6 over 0,75 = 8Omega )

Đèn được mắc tuy vậy song cùng với phần R1 của đổi mới trở cùng đoạn mạch tuy vậy song này được mắc nối liền với phần còn lại (16 – R1) của trở nên trở (hình 11.3). Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện chũm ở nhì đầu đoạn mạch tuy nhiên song là UĐ = 6V và do đó hiệu điện nỗ lực ở nhị đầu phần còn sót lại của biến chuyển trở là U – UĐ = 6V. Từ đó suy ra năng lượng điện trở của hai đoạn mạch này bằng nhau, nghĩa là:

(R_DR_1 over R_D + R_1 = 16 - R_1) với (R_D = 6 over 0,75 = 8Omega )