a) Nếu(O) là trung điểm của đoạn(CB_1) thì(O) có là điểm thuộc đoạn(BC_1) hay không?

b)(K) là điểm thuộc cạnh(CD,) liệu(K) có thể là điểm trực thuộc cạnh(BB_1) xuất xắc không?

*


Gợi ý:

a)(BCC_1B_1)là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 96 sgk toán 8 tập 2

b)(CD) và(BB_1) không cùng thuộc một phương diện phẳng.

Với hình vỏ hộp chữ nhật(ABCD.A_1B_1C_1D_1:)

a) Nếu(O) là trung điểm của đoạn(CB_1) thì(O) cũng là trung điểm của đoạn(C_1B) vì(CBB_1C_1) là hình chữ nhật cần hai đường chéo có bình thường một trung điểm.

b)(K) là vấn đề thuộc cạnh(CD) thì(K) ko thuộc cạnh(BB_1) bởi vì bốn điểm(C,, D, ,B,, B_1) ko thuộc một phương diện phẳng.

Ghi nhớ:

Mỗi khía cạnh của hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật nên trên mỗi khía cạnh hình vỏ hộp chữ nhật gồm đủ tính chất của hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: " Sign On Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sign Trong Tiếng Việt Sign On Là Gì


Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật khác • Giải bài bác 1 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy kể tên hầu như cạnh... • Giải bài bác 2 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ABCD.A_1B_1C_1D_1)là... • Giải bài xích 3 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Các kích cỡ của... • Giải bài 4 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 coi hình 74a, các mũi tên...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
• Giải bài 1 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 4 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12