Bạn đang xem: Bài 1 trang 66 sgk toán 8 tập 1

Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 1: Tứ giác khác • Giải bài 1 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x) sinh sống hình 5,... • Giải bài 2 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Góc kề bù cùng với một... • Giải bài 3 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Ta hotline tứ... • Giải bài bác 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhờ vào cách vẽ các... • Giải bài bác 5 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em tra cứu thấy...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 1: Tứ giác
• Giải bài 1 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 2 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 3 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 5 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 6: Đơn Chất Là Gì, Hợp Chất Là Gì Và Phân Tử Là Gì? ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12