(eqalign và widehat K = 180^0 - 60^0 = 120^0 cr và widehat M = 180^0 - 105^0 = 75^0 cr )

Ở hình 6.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 8 tập 1 trang 66

a)

(eqalign và 2x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr & x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) over 2 cr và x = 100^0 cr )

b) 2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

x = 360

 

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ngơi nghỉ hình 7a.

b) Tính tổng những góc quanh đó của tứ giác ngơi nghỉ hình 7b (tại từng đỉnh của tứ giác chỉ chọn 1 góc ngoài) : + ++=?

c) tất cả nhận xét gì về tổng những góc ko kể của tứ giác?

*

Bài giải:

a) Góc bên cạnh còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được những góc ko kể tại các đỉnh A, B, C, D lần lượt là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng các góc vào + ++=3600

Nên tổng những góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) nhấn xét: Tổng các góc bên cạnh của tứ giác bằng 3600 

 

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta điện thoại tư vấn tứ giác ABCD bên trên hình 8 tất cả AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính (widehat B;widehat D) biết rằng (widehat A = 100^0;widehat C = 60^0).

*

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt) => A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C thuộc mặt đường trung trực của BD.

Vậy AC là đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

*

Suy ra: (Rightarrow widehat B = widehat D)

Ta có (widehat B + widehat D = 360^0 - left( 100 + 60 ight) = 200)

 Do kia (widehat B = widehat D = 100^0)

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào bí quyết vẽ những tam giác vẫn học, hãy vẽ lại các tứ giác làm việc hình 9, hình 10 vào vở.

*

Bài giải:

Vẽ lại những tứ giác ở hình 9, hình 10 sgk vào vở

* phương pháp vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn trực tiếp AC = 3cm.

- Trên và một nửa mặt phẳng bờ AC, vẽ cung tròn tâm A nửa đường kính 1,5cm với cung tròn trung tâm C nửa đường kính 2cm.

- nhị cung tròn trên cắt nhau tại B.

- Vẽ những đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương từ ta sẽ tiến hành tam giác ACD.

Tứ giác ABCD là tứ giác nên vẽ.

*

* giải pháp vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQP trước rồi vẽ tam giác MNP.

Vẽ tam giác MQP biết hai cạnh cùng góc xen giữa.

- Vẽ góc (widehatxOy=70^0)

- trên tia Qx lấy điểm M làm thế nào để cho QM = 2cm.

- trên tia Qy lấy điểm P thế nào cho QP= 4cm.

- Vẽ đoạn trực tiếp MP, ta được tam giác MQP.

Vẽ tam giác MNP biết ba cạnh, cùng với cạnh MP đã vẽ. Tương tự cách vẽ hình 9, điểm N là giao điểm của hai cung tròn vai trung phong M, P nửa đường kính lần lướt là 1,5cm; 3cm.

Tứ giác MNPQ là tứ giác cần vẽ.

*

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

5. Đố. Đố em tìm kiếm thấy địa chỉ của "kho báu" bên trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm trên giao điểm các đường chéo của tứ giác ABCD, trong số đó các đỉnh của tứ giác bao gồm tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 5.1 Sbt Vật Lý 9 Bài 5, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 5

*

Bài giải:

Các cách làm như sau:

- xác định các điểm A, B, C, D trên mẫu vẽ với A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).