Amazon Simple thư điện tử Service (Amazon SES) là một trong những dịch vụ gồm quy mô rất là linh hoạt và tiết kiệm giá cả dùng nhằm gửi cùng nhận email. Amazon SES sa thải sự phức tạp cũng như chi tiêu của câu hỏi xây dựng một giải pháp email nội bộ hoặc việc cấp phép, thiết đặt và quản lý một giải pháp email của mặt thứ ba.

Bạn đang xem: Amazonses.com là gì

Đang xem: Amazonses.com là gì

1. Ra mắt về Amazon SES.

Amazon Simple email Service (Amazon SES) là một trong những loại dịch vụ gửi thư điện tử trên căn nguyên đám mây được thiết kế theo phong cách để góp các chuyên gia marketing kỹ thuật số cùng nhà phát triển ứng dụng gửi e-mail marketing, thông báo và giao dịch. Đây là dịch vụ tin cậy, máu kiệm chi tiêu dành cho những doanh nghiệp thuộc đủ hầu hết quy tế bào sử dụng email để giữ liên lạc với người sử dụng của mình.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng đồ họa SMTP hoặc một trong các SDK của AWS để tích thích hợp Amazon SES trực tiếp vào những ứng dụng hiện gồm của bạn. Chúng ta có thể tích hợp bản lĩnh gửi e-mail của Amazon SES vào trang web đang sử dụng.

2. Config và sử dụng.

Đi tới trang service ses của amazon. Cùng tìm kiếm dịch vụ Simple e-mail service.Click chọn email Address cùng verify thư điện tử 2 email dùng để gửi cùng nhận.Lưu ý cần sử dụng đúng thư điện tử vì amazon vẫn gửi 1 email để confirm.

*

Add config

Ở đây mình áp dụng aws-sdk.gem_file

gem “aws-sdk”, “~> 3″create config/initalizes/amazon_aws.rb

require “aws-sdk”Aws.config.update( credentials: Aws::Credentials.new( ENV, ENV ))Ở bài xích trước mình được bố trí theo hướng dẫn chế tác user IAM, giờ mình chỉ cần vào group_có user kia và add quyền AmazonSESFullAccess mang đến group đó.

*

create config/initalizes/amazon_ses.rb

require “aws-sdk”AMAZON_SES = Aws::SES::Client.new( region: Settings.aws.ses.region, raise_response_errors: true)setting.yml

aws: ses: region: “ap-south-1” sender_name: “NamDV”Tiếp theo là phần gởi email.Ở application_mailer mình đang define một số ít method dùng để làm gửi e-mail bằng thương mại dịch vụ của amazon.

Xem thêm: Sponsorship Là Gì - Sponsorship Marketing Là Gì

class ApplicationMailer ActionMailer::Base after_action :amazon_send_email default from: “” layout “mailer” private def amazon_send_email mail.perform_deliveries = false ses_params = destination: to_addresses: mail.to_addrs , message: body: body_type(mail.mime_type, mail.body.raw_source, mail.charset), subject: charset: mail.charset, data: mail.subject , source: “#mail.from.join>” begin ses_response = AMAZON_SES.send_email ses_params phường “FINISHED” rescue StandardError => e p “FAILED: #e.message” kết thúc end def body_type mime_type, body, mail_charset type = mime_type == “text/plain” ? :text : :html type => charset: mail_charset, data: toàn thân endendTạo UserMailer

class UserMailer ApplicationMailer def send_mail_demo e-mail mail(to: email, subject: “Amazon Simple email Service”) do |format| format.text kết thúc endendsend_mail_demo.text.erb

Amazon Simple thư điện tử Service (Amazon SES) is a cloud-based e-mail sending service designed lớn help digital marketers and application developers send marketing, notification, & transactional emails. It is a reliable, cost-effective service for businesses of all sizes that use e-mail to keep in liên hệ with their customers.You can use our SMTP interface or one of the AWS SDKs to lớn integrate Amazon SES directly into your existing applications. You can also integrate the thư điện tử sending capabilities of Amazon SES into the software you already use, such as ticketing systems and email clients.Test giữ hộ emailMình đang gửi tới địa chỉ được verify sinh sống trên.

UserMailer.send_mail_demo(““).deliver_nowvà thư điện tử nhận được

*

Các bạn có thể tìm hiểu thêm 1 số method khác của aws sdk ses tại đây

Source code github