alternate tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Cách phát âm alternate giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate.

Bạn đang xem: Alternate là gì


Từ điển Anh Việt

alternate

/ɔ:l"tə:nit/

* tính từ

xen kẽ, xen nhau, xoay nhau, thay phiên

to serve alternate shifts: làm cho luân phiên, làm theo ca kíp

on days: cứ hai ngày 1 lần, cứ cách ngày 1 lần

alternate function: (toán học) hàm thế phiên

(toán học) so le

alternate angle: góc so le

alternate exterior (interior) angle: góc so le kế bên (trong)

* danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bạn thay phiên, người thay thế, bạn dự khuyết

* đụng từ

để xen nhau, xen kẽ, xen nhau; luân phiên, lần lượt kế tiếp nhau

to alternate between laughter và tears: khóc khóc cười cười

alternate

(Tech) luân phiên, nuốm phiên; chũm thế; chuyển phiên chiều

alternate

so le; luân phiên; đan dấu


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

alternate

* kỹ thuật

biến đổi

cách

đổi dấu

luân chuyển

luân phiên

phương án

so le

thay đổi

xen kẽ

xoay chiều

xây dựng:

có tính xen kẽ

toán và tin:

đan dấu

thay phiên

cơ khí & công trình:

xen kẻ


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Số Trung Bình Là Gì? Median Và Mode Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để chỉ ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*