Bài viết mới

bài 44 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Bài 44 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC) có các cạnh (AB= 24cm, AC = 28cm, ) Tia phân giác của góc (A) cắt cạnh (BC) tại (D)

bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1, Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 43 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Bài 43 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Cho hình bình hành(ABCD) (h, 46) có độ dài các cạnh(AB = 12cm,, BC = 7cm

bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Ôn tập chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩnBài 43 Trang 53, 54 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số đồng dạng(k_1, ,ΔA""B""C"" acksim ΔABC) theo tỉ số đồng dạng(k_2, ) Hỏi tam giác(A"B"C") đồng dạng với tam giác(ABC) theo tỉ số nào? Hướng dẫn:Viết cặp cạnh tương ứng tỉ lệ ở hai tam giác đồng dạng rồi suy ra tỉ lệ giữa hai tam giác A"B"C" và tamgiác ABC(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số(k_1)(Rightarrow k_1 = dfrac{A"B"}{A""B""})(ΔA""B""C"" acksim ΔABC)theo tỉ số(k_2)(Rightarrow k_2 = dfrac{A""B""}{AB})Theo tính chất(3) ta lại có:(ΔA"B"C" acksim ΔABC

bài 36 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bài 36 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 36 Trang 17 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 1 Nhân đơn thức với đa thứcBài 1 Trang 5 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết câu hỏi trong SGK Toán 8 bài 1 này

giải bài 46 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Giải bài 46 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc (48 km/h), Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong (10) phút

bài 1 trang 66 sgk toán 8 tập 1

Bài 1 trang 66 sgk toán 8 tập 1

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn, Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Tứ giác khác • Giải bài 1 trang 66 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x) ở hình 5,

bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thứcBài 18 Trang 43 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Bài 30 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 30 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học, Bạn muốn giải bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này

toán 8 tập 2 bài 27 trang 22

Toán 8 tập 2 bài 27 trang 22

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho, Lời giải chi tiết:ĐKXĐ: (x e - 5)(eqalign{& {{2x - 5} over {x + 5}} = 3 cr & Leftrightarrow {{2x - 5} over {x + 5}} = {{3(x + 5)} over {x + 5}} cr & Rightarrow 2x - 5 = 3left( {x + 5} ight) cr & Leftrightarrow 2x - 5 = 3x + 15 cr & Leftrightarrow 2x - 3x = 15 + 5 cr & Leftrightarrow - x = 20 cr & Leftrightarrow x = - 20 ext{ (thỏa mãn ĐKXĐ)}cr} )Vậy tập nghiệm của p

bài 46 sgk toán 8 tập 2

Bài 46 sgk toán 8 tập 2

Một người lái ô tô dự định đi từ( A) đến(B) với vận tốc(48km/h, ) Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong(10) phút

bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 75

Bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 75

Luyện tập Bài §3,  Hình thang cân, chương I – Tứ giác, sách giáo khoa toán 8 tập một

giải bài 22 sgk toán 8 tập 2 trang 17

Giải bài 22 sgk toán 8 tập 2 trang 17

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:a)(2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0)b)((x^2 - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0)c)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0)d)(x(2x - 7) - 4x + 14 = 0)e)((2x - 5)^2 - (x + 2)^2 = 0)f)(x^2 - x - (3x - 3) = 0) a)(2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0)(Leftrightarrow (2x - 5)(x - 3) = 0)(Leftrightarrow left,

bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Hình thang (ABCD; (AB // CD)) có (widehat{ACD}=widehat{BDC}), Chứng minh rằng (ABCD) là hình thang cân

bài 3 trang 115 sgk toán 8

Bài 3 trang 115 sgk toán 8

Cho hình thoi (ABCD) có (widehat A = {60^0}),  Gọi (E, F, G, H) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB, BC, CD, DA)

bài 22 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 22 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Áp dụng quy tắc chuyển vế: Chuyển các hạng tử chứa biến sang vế trái và các hạng tử không chứa biến sang vế phải, Áp dụng quy tắc nhân với một sốa)(1,2x (Leftrightarrow x (Leftrightarrow x Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S = {x in mathbb R| ,x b)(3x + 4 > 2x + 3)(Leftrightarrow 3x - 2x > 3 - 4 )(Leftrightarrow x > -1)Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S = {x in mathbb R |, x > -1})Để dễ hình dung về tập nghiệm của một bất phương trình, người ta thường biểu diễn tập nghiệm trên trục số

bài 35 sgk toán 8 tập 2

Bài 35 sgk toán 8 tập 2

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp(8A) bằng(dfrac{1}{8}) số học sinh cả lớp, Sang học kì hai, có thêm(3) bạn phấn đấu trở thànhhọc sinh giỏinữa, do đó số học sinh giỏi bằng (20)% số học sinh cả lớp

giải bài 3 trang 5

Giải bài 3 trang 5

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 5, 6 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức, Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1

bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

+) Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai, Lời giải chi tiết Ta có: (IM = IN) (giả thiết), (IK // MP // NQ) (vì cùng vuông góc với (PQ))Do đó (MNQP) là hình thang có hai đáy là (NQ) và (MP)

bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

(eqalign{ & {left( {x + 2y} ight)^2} = {x^2} + 2, x

bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1Bài 36 Trang 87 SGK Toán 8 tập 1 do GiaiToan, com biên tập và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải Bài 6 Đối xứng trục giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8

bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớBài 23 Trang 12 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 39 trang 88 sgk toán 8

Bài 39 trang 88 sgk toán 8

a) Cho hai điểm(A,, B) thuộc cùng một nửamặt phẳng có bờ là đường thẳng(d) (h, 60)

bài 1 trang 96 sgk toán 8 tập 2

Bài 1 trang 96 sgk toán 8 tập 2

a) Nếu(O) là trung điểm của đoạn(CB_1) thì(O) có là điểm thuộc đoạn(BC_1) hay không?b)(K) là điểm thuộc cạnh(CD,) liệu(K) có thể là điểm thuộc cạnh(BB_1) hay không? Gợi ý:a)(BCC_1B_1)là hình chữ nhật, b)(CD) và(BB_1) không cùng thuộc một mặt phẳng

bài 36 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Bài 36 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Tính độ dài (x) của đoạn thẳng (BD) trong hình 43 (Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng (ABCD) là hình thang ((AB // CD)); (AB= 12,5cm; CD= 28,5cm); (widehat{DAB} = widehat{DBC}), Phương pháp giải - Xem chi tiết Áp dụng:- Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

bài 1 trang 36 sgk toán 8

Bài 1 trang 36 sgk toán 8

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và giải bài 1, 2, 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1: Phân thức đại số – Chương 2: Phân thức Đại số,  1

bài 43 sgk toán 8 tập 1

Bài 43 sgk toán 8 tập 1

(egin{array}{l};;{x^2} + 6x + 9 = {x^2} + 2, x

bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4: Phương trình tíchBài 22 Trang 17 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

« 5 6 7 8 9 »