Bài viết mới

bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớBài 17 Trang 11 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 21 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Bài 21 trang 68 sgk toán 8 tập 2

a) Cho tam giác(ABC) với đường trung tuyến(AM) và đường phân giác trong(AD, ) Tính diện tích tam giác(ADM,) biết(AB = m, ,AC = n ,(n > m)) và diện tích tam giác(ABC) là(S

bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn): Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn): LG a, ( dfrac{4x^{2}-3x+5}{x^{3}-1},dfrac{1-2x}{x^{2}+x+1},-2), Phương pháp giải:- Áp dụng quy tắc đổi dấu

bài 37 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Bài 37 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Hướng dẫn giải Bài §7,  Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp), Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 34 toán 8 tập 2

Bài 34 toán 8 tập 2

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là (3) đơn vị, Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm (2) đơn vị thì được phân số mới bằng (dfrac{1}{2}) 

bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng(120) nghìn đồng, trong đó đã tính cả(10) nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (viết tắt là thuế VAT), Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là (10)%; thuế VAT đối với loại hàng thứ(2) là (8)%

bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4: Phương trình tíchBài 21 Trang 17 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 39 trang 52 sgk toán 8 tập 1

Bài 39 trang 52 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §7,  Phép nhân các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một

bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩnBài 25 Trang 47 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 27 toán 8 tập 2

Bài 27 toán 8 tập 2

Giải các phươngtrình:a)(dfrac{2x - 5}{x + 5} = 3)b)(dfrac{x^2 - 6}{x } = x + dfrac{3}{2})c)(dfrac{(x^2 + 2x) - (3x + 6)}{x - 3} = 0)d)(dfrac{5}{3x + 2} = 2x - 1) Hướng dẫn: Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:+ Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình+ Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được+ Bước 4: Kết luận, Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương tr

toán 8 bài 34 trang 25

Toán 8 bài 34 trang 25

Hướng dẫn giải Bài §6,  Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 25 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Bài 25 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Cách 1:- Dựng tam giác(ABC) bất kỳ, Trên cạnh(AB) ta lấy điểm(B") sao cho(AB" = dfrac{1}{2}AB)- Qua(B") dựng đường thẳng(B"x // BC) và(B"x) cắt(AC) tại(C"

bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 75 SGK Toán 8 tập 1, Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB)

bài 42 sgk trang 31 toán 8 tập 2

Bài 42 sgk trang 31 toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2, Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vàoĐề bàiTìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số (2) vào bên trái và một chữ số (2) vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp (153) lần số ban đầu

bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

Bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) trong hai trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|, ) Hướng dẫn: Trị tuyệt đối của một số không âm bằng chính nó, trị tuyệt đối của một số âm bằng số đối của nó

bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:a) ({x^2} + 6xy + ldots = {left( { ldots + 3y} ight)^2});b) (,

bài 29 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bài 29 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số: Giải bài 28 trang 49; Bài 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 trang 50; Bài 36, 37 trang 51 Toán 8 tập 1 – Chương 2, 1

giải toán 8 tập 1 trang 5

Giải toán 8 tập 1 trang 5

Toán 8 Bài 1 Nhân đơn thức với đa thứcCâu hỏi 3 Trang 5 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 18 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Bài 18 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Luyện tập Bài §3,  Tính chất đường phân giác của tam giác, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung rồi đặt nhân tử chung ra ngoài, Lời giải chi tiết:(15

bài 17 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Bài 17 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Cho tam giác (ABC) với đường trung tuyến (AM), Tia phân giác của góc (AMB) cắt cạnh (AB) ở (D), tia phân giác của góc (AMC) cắt cạnh (AC) ở (E)

bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 33 Trang 16 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)Bài 42 Trang 31 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

1, Đề bài 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 12

bài 35 toán 8 tập 2

Bài 35 toán 8 tập 2

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp, Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp

bài 27 sgk toán 8 tập 1 trang 80

Bài 27 sgk toán 8 tập 1 trang 80

Cho tứ giác (ABCD, ) Gọi (E, F, K) theo thứ tự là trung điểm của (AD, BC, AC

bài 22 sgk toán 8 tập 2 trang 17

Bài 22 sgk toán 8 tập 2 trang 17

- Các phương pháp nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để biến đổi vế trái thành nhân tử, - Phương pháp giải phương trình tích: (A(x)

bài 36 trang 25 sgk toán 8 tập 2

Bài 36 trang 25 sgk toán 8 tập 2

(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi – ô – phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số,viết dưới dạng thơ trào phúng),Thời thơ ấu của Đi – ô – phăng chiếm (dfrac{1}{6}) cuộc đời (dfrac{1}{{12}}) cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổiThêm (dfrac{1}{7}) cuộc đời nữa ông sống độc thânSau khi lập gia đình được (5) năm thì sinh một con traiNhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời chaÔng đã từ trần (4) năm sau khi con mấtĐi – ô – phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tí

bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài §4,  Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2

Bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2

Tam giác (ABC) có độ dài các cạnh (AB= m, AC= n) và (AD) là đường phân giác, Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác (ABD) và diện tích tam giác (ACD) bằng (dfrac{m}{n})

« 5 6 7 8 9 »