Bài viết mới

bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 80 bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk toán 8 tập 1, Câu 25: Hình thang ABCD có đáy AB, CD

bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Quãng đường đi từ A đến B dài (50)km, Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc (7) giờ

bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:a)(7 + 2x = 22 - 3x)b)(8x - 3 = 5x + 12)c)(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1)d)(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5)e)(7 - (2x + 4) = -(x + 4))f)((x - 1) - (2x - 1) = 9 - x) Hướng dẫn:+ Bước 1: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế còn lại+ Bước 2: Thu gọn và giải phương trình nhận được, Bài giảia)(7 + 2x = 22 - 3x)(Leftrightarrow 2x + 3x = 22 - 7)(Leftrightarrow 5x = 15)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình có nghiệm là(x = 3)b)(8x - 3 = 5x + 12)(Leftrightarrow 8x - 5

bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Một công ty may phải sản xuất(10000) sản phẩm trong(x) ngày, Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được(80) sản phẩm

bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1

(eqalign{& {kern 1pt} {kern 1pt} left( {x + 3} ight)({x^2} - 3x + 9) - (54 + {x^3}) cr & = left( {x + 3} ight)({x^2} - x, 3 + {3^2}) - (54 + {x^3}) cr & = {x^3} + {3^3} - (54 + {x^3}) cr & = {x^3} + 27 - 54 - {x^3} cr & = left( {{x^3} - {x^3}} ight) + left( {27 - 54} ight) cr & = - 27 cr} ) LG b (left( {2x + y} ight)(4{x^2} - 2xy + {y^2}) - left( {2x - y} ight)(4{x^2} + 2xy + {y^2}))Phương pháp giải:Áp dụng: Hằng đẳng thức tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương, quy tắc phá dấu ngoặc

bài 27 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Bài 27 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Từ (M) thuộc cạnh (AB) của tam giác (ABC) với (AM = dfrac{1}{2}MB), Kẻ các tia song song với (AC) và ( BC), chúng cắt (BC) và (AC) lần lượt tại (L) và (N

bài 38 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Bài 38 trang 79 sgk toán 8 tập 2

- Định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, - Tính chất hai tam giác đồng dạng

bài 23 trang 111 sgk toán 8 tập 2

Bài 23 trang 111 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §5,  Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 34 sgk toán 8 tập 2

Bài 34 sgk toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 25, 26 bài 6 Giải bài toán bằng cách lập phương trình sgk toán 8 tập 2, Câu 34: Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị

bài 42 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Bài 42 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số (2) vào bên trái và một chữ số (2) vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp (153) lần số ban đầu, Phương pháp giải - Xem chi tiết B1: Đặt số ban đầu là ẩnB2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn

bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Giải bài tập trang 22, 23 bài 5 Phương trình chứa ẩn ở mẫu sgk toán 8 tập 2, Câu 27: Giải các phương trình:

bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng bình phương của một hiệu, sau đó thay lần lượt từng giá trị của (x) để tính giá trị của biểu thức, Lời giải chi tiết Ta có: (49{x^2}-70x + 25 )(= {left( {7x} ight)^2}-2

bài 19 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Bài 19 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Cho hình thang(ABCD , (AB // CD), )Đường thẳng(a) song song với(DC,) cắt các cạnh(AD) và(BC) theo thứ tự tại(E) và(F

bài 24 trang 80 sgk toán 8

Bài 24 trang 80 sgk toán 8

1, Đề bài 24 trang 80 SGK Toán 8 tập 12

bài 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Bài 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốBài 23 Trang 46 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 32 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Bài 32 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Bài 6 Toán lớp 8 Trường hợp đồng dạng thứ hai: giải bài 32, 33, 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2, Bài 32

bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Bài tập số 26 trang 14 sách giáo khoa toán 8, Tính: a) (2×2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3

bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1

(eqalign{& ,,{34^2} + {66^2} + 68, 66 cr & = {34^2} + 68

bài 23 sgk toán 8 tập 2 trang 17

Bài 23 sgk toán 8 tập 2 trang 17

Luyện tập Bài §4,  Phương trình tích, Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 34 Trang 17 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 17 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Bài 17 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giácBài 17 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 28 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Bài 28 sgk toán 8 tập 2 trang 72

( Rightarrow dfrac{A"B"}{AB} = dfrac{B"C"}{BC} = dfrac{C"A"}{CA} = dfrac{3}{5}) (tính chất hai tam giác đồng dạng)Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:(dfrac{{A"B"}}{{AB}} = dfrac{{B"C"}}{{BC}} = dfrac{{C"A"}}{{CA}})(,= dfrac{A"B"+B"C"+C"A"}{AB+BC+CA})(,= dfrac{C_{A"B"C"}}{C_{ABC}}= dfrac{3}{5})Với (C_{A"B"C"};C_{ABC}) lần lượt là chu vi hai tam giác (A"B"C";ABC) Vậy tỉ số chu vi của (∆A"B"C") và (∆ABC) là (dfrac{3}{5}), LG b

bài 26 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Bài 26 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 72 SGK Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC vẽ tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ sốĐề bàiCho tam giác (ABC) vẽ tam giác (A"B"C") đồng dạng với tam giác (ABC) theo tỉ số đồng dạng là (k = dfrac{2}{3})Phương pháp giải - Xem chi tiếtBài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập (trang 72)Toán 8: Khái niệm hai tam giác đồng dạngToán 8: Tam giác đồng dạng : Trường hợp đồng dạng thứ nhấtToán 8: Trường hợp đồng dạng thứ hai, trường hợp đồng dạng thứ baBài 8: Các trườ

bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 37 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học, Lời giải bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án

bài 36 sgk toán 8 tập 2 trang 79

Bài 36 sgk toán 8 tập 2 trang 79

Toán 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baBài 36 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 26 trang 80 sgk toán 8

Bài 26 trang 80 sgk toán 8

Bài 26 trang 80 Toán 8 Tập 1Bài 26 Trang 80 SGK Toán 8 tập 1 do GiaiToan, com biên tập và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8

bài 29 trang 74 sgk toán 8 tập 2

Bài 29 trang 74 sgk toán 8 tập 2

a)(ΔABC) và(ΔA"B"C") có đồng dạng với nhau không? Vì sao?b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó, Hướng dẫn:Bước 1: Tính các tỉ số:(dfrac{AB}{A"B"};dfrac{AC}{A"C"})và(dfrac {BC}{B"C"})Bước 2: So sánh các tỉ số

giải bài 37 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Giải bài 37 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Bài 37, Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B

bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §5,  Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một

bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)Bài 46 Trang 31, 32 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

« 5 6 7 8 9 »