Bài viết mới

bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2

c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số (dfrac{1}{5}), Phương pháp giải - Xem chi tiết B1: Đặt tử số của phân số cần tìm là ẩnB2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn

bài 18 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Bài 18 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Tam giác (ABC) có (AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm, ) Tia phân giác của góc (BAC) cắt (BC) tại (E)

bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Xét phương trình (x + 1 = 1 + x), Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó

bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

(dfrac{{2 - x}}{4} Leftrightarrow 2 - x Leftrightarrow - x Leftrightarrow - x Leftrightarrow x > - 18end{array}) Vậy nghiệm của bất phương trình là: (x > -18) LG b, (3 leqslant dfrac{{2x + 3}}{5})Phương pháp giải:Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số

bài 41 sgk trang 31 toán 8 tập 2

Bài 41 sgk trang 31 toán 8 tập 2

Một số tự nhiên có hai chữ số, Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục

bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

1, Đề bài 27 trang 72 SGK Toán 8 tập 22

bài 31 sgk toán 8 tập 2 trang 23

Bài 31 sgk toán 8 tập 2 trang 23

a) ({1 over {x – 1}} – {{3{x^2}} over {{x^3} – 1}} = {{2x} over {{x^2} + x + 1}})b) ({3 over {left( {x – 1} ight)left( {x – 2} ight)}} + {2 over {left( {x – 3} ight)left( {x – 1} ight)}} = {1 over {left( {x – 2} ight)left( {x – 3} ight)}})c) (1 + {1 over {x + 2}} = {{12} over {8 + {x^3}}})d) ({{13} over {left( {x – 3} ight)left( {2x + 7} ight)}} + {1 over {2x + 7}} = {6 over {left( {x – 3} ight)left( {x + 3} ight)}})Giải:a) ({1 over {x – 1}} – {{3{x^2}} over {{x^3} – 1}} = {{2x} over {

giải bài tập toán 8 bài 1

Giải bài tập toán 8 bài 1

Hướng dẫn giải bài 12,3,4 trang 5 – Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8, Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

bài 42 trang 54 sgk toán 8 tập 1

Bài 42 trang 54 sgk toán 8 tập 1

(left( { - dfrac{{20x}}{{3{y^2}}}} ight):left( { - dfrac{{4{x^3}}}{{5y}}} ight));Phương pháp giải:Áp dụng quy tắc chia hai phân thức: ( dfrac{A}{B} : dfrac{C}{D}= dfrac{A}{B} , dfrac{D}{C}) với ( dfrac{C}{D} ≠ 0)Lời giải chi tiết:(left( { - dfrac{{20x}}{{3{y^2}}}} ight):left( { - dfrac{{4{x^3}}}{{5y}}} ight) )(=left( { dfrac{{-20x}}{{3{y^2}}}} ight):left( { dfrac{{-4{x^3}}}{{5y}}} ight))(=dfrac{-20x}{3y^{2}}

bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩnBài 20 Trang 47 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác(ABCD, ) Gọi(E,, F,, K) theo thứ tự là trung điểm của(AD,, BC,, AC

bài 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Bài 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc biến đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tínhcộng phân thức:a)(dfrac{2x^2 - x}{x - 1} + dfrac{x + 1}{1 - x} + dfrac{2 - x^2}{x - 1};)b)(dfrac{4 - x^2}{x - 3} + dfrac{2x - 2x^2}{3 - x} + dfrac{5 - 4x}{x - 3};) Hướng dẫn:(A = -(-A),) ví dụ((x - 2) = - = -(2 - x) )Bài giảia)(dfrac{2x^2 - x}{x - 1} + dfrac{x + 1}{1 - x} + dfrac{2 - x^2}{x - 1})(=dfrac{2x^2 - x}{x - 1} + dfrac{-(x + 1)}{x - 1} + dfrac{2 - x^2}{x - 1})(= dfrac{(2x^2 - x) + + (2 - x^2)}{x - 1} )(= dfrac{2

bài 38 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Bài 38 sgk toán 8 tập 2 trang 30

Biết điểm trung bình của cả tổ là (6,6), Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được đánh dấu *)

bài 31 trang 75 sgk toán 8 tập 2

Bài 31 trang 75 sgk toán 8 tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là (dfrac{15}{17}) và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là (12,5 cm), Tính hai cạnh đó

bài 32 sgk toán 8 tập 2 trang 23

Bài 32 sgk toán 8 tập 2 trang 23

Giải các phương trình:a)(dfrac{1}{x} + 2 = left(dfrac{1}{x} + 2 ight)(x^2 + 1))b)(left(x + 1dfrac{1}{x} ight)^2 = left(x - 1 -dfrac{1}{x} ight)^2) Hướng dẫn:Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:+ Bước 1:Tìm điều kiện xác định của phương trình+ Bước 2:Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ Bước 3:Giải phương trình vừa nhận được+ Bước 4:Kết luận, Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho

bài 25 trang 80 sgk toán 8

Bài 25 trang 80 sgk toán 8

Đề bài Hình thang ABCD có đáy AB, CD, Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD

bài 23 toán 8 tập 2

Bài 23 toán 8 tập 2

Giải các phương trìnha)(x(2x - 9) = 3x(x - 5))b)(0,5x(x - 3) = (x - 3)(1,5x - 1))c)(3x - 15 = 2x(x - 5))d)(dfrac{3}{7} x - 1 = dfrac{1}{7}x(3x - 7)) a)(x(2x - 9) = 3x(x - 5))(Leftrightarrow 2x^2 - 9x = 3x^2 - 15x )(Leftrightarrow 2x^2 - 9x - 3x^2 + 15x = 0)(Leftrightarrow -x^2 + 6x = 0)(Leftrightarrow x( - x + 6) = 0)(Leftrightarrow left,

giải bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 11

Giải bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 11

Hướng dẫn giải Bài §3,  Những hằng đẳng thức đáng nhớ, chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một

bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

- Bước 1: Ta đưa hai biểu thức đã cho về dạng lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, - Bước 2: Thay giá trị của (x) để tính giá trị của biểu thức

toán 8 bài 16 trang 11

Toán 8 bài 16 trang 11

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết Bài 16,17,18 trang 11 SGK toán 8 tập 1 ( Bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ) – Chương 1: Phép nhân và chia đa thức, Bình phương của một tổng: (A + B )2 = A2 + 2AB + B2Bình phương của một hiệu: (A – B )2 = A2 – 2AB + B2Hiệu của hai bình phương: A2 – B2 = (A +B ) (A-B)Giải bài tập về hằng đẳng thức trong SGK trang 11,12 Toán 8 tập 1Bài 16 : Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu;a) x2 + 2x + 1; b) 9x2 + y2 + 6xy;c) 25a2 + 4b2 – 20ab;

toán 8 tập 2 trang 22

Toán 8 tập 2 trang 22

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 22, 23 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu, Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 3 trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 2

bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 24 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 24 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học, Lời giải bài 24 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án

bài 34 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Bài 34 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Dựng tam giác (ABC), biết (widehat{A}={60^o}) và, tỉ số (dfrac{AB}{AC} = dfrac{4}{5}) và đường cao (AH = 6cm), Phương pháp giải - Xem chi tiếtToán 8: Trường hợp đồng dạng thứ hai, trường hợp đồng dạng thứ baBài 6 + Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai, trường hợp đồng dạng thứ baToán 8: Tam giác đồng dạng : Trường hợp đồng dạng thứ nhấtBài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhấtBài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập

bài 23 trang 71 sgk toán 8 tập 2

Bài 23 trang 71 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạngBài 23 trang 71 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Bài 18 trang 75 Toán 8 Tập 1Bài 18 Trang 75 SGK Toán 8 tập 1 do GiaiToan, com biên tập và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8

bài 36 trang 87 sgk toán 8

Bài 36 trang 87 sgk toán 8

Cho góc (xOy) có số đo ({50^o}), điểm (A) nằm trong góc đó, Vẽ điểm (B) đối xứng với (A) qua (Ox), vẽ điểm (C) đối xứng với (A) qua (Oy

toán 8 bài 30 trang 23

Toán 8 bài 30 trang 23

Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuBài 30 Trang 23 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)Bài 44 Trang 31 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 24 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Bài 24 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạngBài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Bài 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2

(ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k = dfrac{3}{5}, )a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho

« 5 6 7 8 9 »