Bạn đã hiểu phương pháp viết số trong giờ đồng hồ Anh ? các bạn đã phân minh được số đếm và số đồ vật tự ? bạn có biết viết số 4/5 núm nào không, hay như là là 2.56 chẳng hạn ?Tiếng Anh dễ dàng và đơn giản sẽ tổng hợp các cách viết số một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng nắm bắt nhất có thể !

1. Chúng ta sẽ ban đầu với SỐ THỨ TỰ (ordinal number):

*

Số sản phẩm công nghệ tự là phần lớn số chỉ đồ vật tự ^^, ví dụ như 1st, 2nd, 3rd… (thứ tuyệt nhất là, máy hai là, thứ tía là…)Hầu hết những số lắp thêm tự đông đảo có cấu trúc giống nhau, kia là có “th” nghỉ ngơi cuối, ví dụ như :fourth (four-th), sixth (six-th), seventh (seven-th) (thứ tư, sản phẩm sáu, lắp thêm bảy)Tuy nhiên, có một số trong những trường hợp đặc biệt, đó là :

first (1st), second (2nd), third (3rd), fifth (5th), ninth (9th) và twelfth (12th) (thứ nhất, vật dụng hai, thứ ba, sản phẩm năm, thiết bị chín, lắp thêm mười hai)

Lẽ ra bắt buộc là five-th, nine-th và twelve-th đúng không, nhưng không phải đâu nhé, cẩn trọng nhầm !Còn với những số thứ tự như nhị mươi, tía mươi… thì sao thất thoát ? chúng ta cũng sẽ sở hữu được quy tắc với hồ hết số như vậy này. Ta sẽ vứt “Y’ sinh hoạt cuối, thay bằng “ie” với thêm “th” ở cuối cùng. Ngừng !

Ví dụ:· 20th – twentieth· 30th – thirtieth· 40th – fortieth· 50th – fiftieth· 60th – sixtieth· 70th – seventieth· 80th – eightieth· 90th – ninetieth

Dưới đó là danh sách các số máy tự cơ bản, các số khác sẽ có vẻ ngoài giống như vậy nhé (lưu ý những số đánh dấu sao là cần phải nhớ, vày nó là đặc trưng !)

1st – first *2nd – second *3rd – third *4th – fourth5th – fifth *6th – sixth7th – seventh8th – eighth9th – ninth *10th – tenth11th – eleventh12th – twelfth*13th – thirteenth14th – fourteenth15th – fifteenth16th – sixteenth17th – seventeenth18th – eighteenth19th – nineteenth22nd – twenty-second24th – twenty-fourth18th – eighteenth19th – nineteenth

Và các số quan trọng đặc biệt hàng trăm, nghìn, triệu, tỉ !

100th-hundredth101st-hundred và first152nd-hundred và fifty-second200th-two hundredth1,000th-thousandth1,000,000th-millionth1,000,000,000th-billionth