Câu 3.

Bạn đang xem: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là

Một hình bình hành có độ nhiều năm đáy bằng 16m; độ cao bằng (dfrac34) độ nhiều năm đáy. Diện tích hình bình hành kia là:

A. 12m2 B. 192m2

C. 96m2 D. 384m2

Câu 4. Giá trị biểu thức m - n × 4 cùng với m = 180, n = 25 là

A. 80 B. 100

C. 800 D. 1000

Câu 5. Trong một quần thể vườn, tín đồ ta để (dfrac13) diện tích s trồng hoa, (dfrac25) diện tích trồng cây ăn quả. Diện tích còn lại ươm cây giống. Search phân số chỉ diện tích ươm cây giống. 

A. (dfrac215) B. (dfrac1115)

C. (dfrac23) D. (dfrac415)

Câu 6. Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12m với chiều rộng bằng (dfrac25) chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 28m B. 54m

C. 56m D. 160m

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

*

a) AB vuông góc cùng với DC.

b) AH vuông góc cùng với DC.

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm.

d) diện tích hình bình hành ABCD là 18cm2.

Bài 2. Tìm (x) , biết:

(a); dfrac45 imes x = dfrac12).

(b) ; x:dfrac58 = dfrac215)

Bài 3. một căn phòng hình chữ nhật tất cả tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng lớn là (dfrac43). Chiều dài ra hơn chiều rộng 2m. Người ta lát nền căn hộ đó bởi loại gạch vuông cạnh 2dm. Hỏi căn nhà đó lát hết từng nào viên gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Bài 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện

(a),,dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413) (b),,dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021)

Lời giải bỏ ra tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp: 

Xác định sản phẩm của chữ số , trường đoản cú đó kiếm được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 8 trong các 583624 thuộc hàng trăm ngàn nên có giá trị là 80 000.

Chọn C.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số tự nhiên không giống 0 ta được một phân số bằng phân số đang cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac23 = dfrac2 imes 53 imes 5 = dfrac1015)

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

 - Tìm chiều cao ta lấy độ nhiều năm đáy nhân cùng với (dfrac34).

- Tính diện tích s hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao.

Cách giải:

Chiều cao hình bình hành là:

16 × (dfrac34) = 12 (m)

Diện tích hình bình hành kia là:

16 × 12 = 192 (m2)

Đáp số: 192m2.

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

Thay quý hiếm của m cùng n vào biểu thức đã đến rồi tính giá trị.

Biểu thức gồm phép trừ cùng phép nhân thì tiến hành phép nhân trước, tiến hành phép trừ sau.

Cách giải:

Thay m = 180, n = 25 vào biểu thức m –  n × 4 ta có:

180 – 25 × 4 = 180 – 100 = 80

Chọn A. 

Câu 5.

Phương pháp:

- Coi diện tích cả khu vườn là (1) đối chọi vị.

- Phân số chỉ diện tích ươm cây cối = (1-) phân số chỉ diện tích s trồng hoa (-) phân số chỉ diện tích s trồng cây nạp năng lượng quả.

Cách giải:

Coi diện tích của cả vườn là (1) 1-1 vị.

Phân số chỉ diện tích s ươm cây xanh là:

(1 - dfrac13 - dfrac25 = dfrac415) (khu vườn)

Đáp số: (dfrac415) quần thể vườn.

Chọn D.

Câu 6.

Phương pháp:

- search chiều dài, chiều rộng theo phương thức toán tìm nhì số lúc biết hiệu cùng tỉ số của nhì số đó.

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) ( imes , 2).


Cách giải:

Ta bao gồm sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 × 2 = 8 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

12 + 8 = 20 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 8) × 2 = 56 (m)

Chọn C. 56m

Phần 2. Trường đoản cú luận 

Bài 1. 

Phương pháp:

- ao ước tính chu vi hình bình hành ta rước tổng độ nhiều năm 2 cạnh ngay thức thì nhau nhân với 2.

- Tính diện tích hình bình hành ta mang đọ nhiều năm đáy nhân cùng với chiều cao

Cách giải:

Ta có:

Chu vi hình bình hành ABCD là:

(6 + 4) × 2 = trăng tròn (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

6 × 3 =18 (cm2)

Vậy ta có kết quả như sau:

a) AB vuông góc với DC (S)

b) AH vuông góc cùng với DC (Đ)

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm (S)

d) diện tích hình bình hành ABCD là 18cm2 (Đ).

Bài 2.

Phương pháp:

- mong mỏi tìm thừa số chưa chắc chắn ta đem tích phân chia cho quá số đã biết.


- mong mỏi tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

a)

 (eginarrayldfrac45 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac45\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac1 imes 52 imes 4\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac58endarray).

b)

(eginarraylx:dfrac58 = dfrac215\x,,,,,,,,,,, = dfrac215 imes dfrac58\x,,,,,,,,,,, = dfrac2 imes 515 imes 8\x,,,,,,,,,,, = dfrac10120 = dfrac112endarray)

Câu 7.

Phương pháp:

- tra cứu chiều dài với chiều rộng căn phòng theo phương thức toán tìm nhị số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số đó.

- diện tích căn chống = chiều dài ( imes) chiều rộng.

- diện tích viên gạch ốp = cạnh ( imes) cạnh.

- Số viên gạch đề nghị dùng = diện tích căn chống : diện tích viên gạch men (chú ý hai diện tích s phải cùng đơn vị đo).


Cách giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

4 - 3 = 1 (phần)

Chiều dài căn nhà là:

2 : 1 × 4 = 8 (m)

Chiều rộng căn phòng là:

8 - 2 = 6 (m)

Diện tích căn phòng là:

8 × 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích viên gạch là:

2 × 2 = 4 (dm2) 

Số viên gạch buộc phải lát là:

4800 : 4 = 1200 (viên gạch)

Đáp số: 1200 viên gạch.

Bài 4.

a) Áp dụng đặc thù giao hoán và kết hợp của phép cộng để đội hai phân số gồm cùng mẫu số lại cùng với nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 4 Sbt Vật Lý 9: Bài 4, Giải Sbt Vật Lí 9

b) Áp dụng công thức: a × b – a × c = a × (b – c).

Cách giải: 

(eginarray*20la)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = left( dfrac2213 + dfrac413 ight) + left( dfrac79 + dfrac29 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2613 + dfrac99\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = 2 + 1 = 3endarray)

(eginarray*20lb)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac2021 imes dfrac215\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes left( dfrac1715 - dfrac215 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1515\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes 1 = dfrac2021endarray)